Firmy

safe:LINK

Čo to je a čo to dokáže

Bezpečnosť vašej siete bez veľkých investícií, bez starostí o správu a aktualizáciu.

komplexné integrované riešenie ochrany voči väčšine druhov kybernetických hrozieb
nadštandardná a plne outsourcovaná bezpečnostná služba
špičkové riešenia spoločnosti Fortinet
výhodná cena nezávislá od počtu používateľov v sieti
žiadne investície do technológií a kvalifikovaných IT špecialistov
prispôsobené presne vašim potrebám
pokročilé rozšírenia pre maximálnu bezpečnosť
prispieva k dodržiavaniu súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti
komplexné integrované riešenie ochrany voči väčšine druhov kybernetických hrozieb
nadštandardná a plne outsourcovaná bezpečnostná služba
špičkové riešenia spoločnosti Fortinet
výhodná cena nezávislá od počtu používateľov v sieti
žiadne investície do technológií a kvalifikovaných IT špecialistov
prispôsobené presne vašim potrebám
pokročilé rozšírenia pre maximálnu bezpečnosť
prispieva k dodržiavaniu súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti
PILIERE BEZPEČNOSTI

Základným stavebným prvkom riešenia safe:LINK je vždy Next-Generation-Firewall (NGFW) chrániaci perimeter vašej siete.

Obsahuje široký balík bezpečnostných nástrojov – firewall, prevenciu prienikov (IPS), antivírus, antispam, antispyware, web filtering, traffic shaping, virtuálnu privátnu sieť (VPN), Network Control a Application Control.

Mať prehľad o tom, čo sa deje vo vašej sieti, môže byť v niektorých situáciách kriticky dôležité. Väčšina firiem sa na kontrolu “logov” obráti, až keď sa niečo deje. Vtedy je už ale spravidla neskoro.

Riešením je nástroj na efektívne sledovanie a vyhodnocovanie diania vo firemnej sieti. FortiAnalyzer (FAZ) dokáže v reálnom čase analyzovať logy z rôznych sieťových zariadení či ďalších prvkov riešenia safe:LINK. Umožňuje tak odhaľovať podozrivé správanie, identifikovať potenciálne hrozby a vytvárať komplexné reporty o bezpečnostných udalostiach.

Pokročilá analytika a upozornenia v reálnom čase umožňujú proaktívne riešenie potenciálnych zraniteľností.

Viacfaktorová autentifikácia (multi-factor authentication) je zásadným nástrojom pre zabezpečenie prístupu k dôverným informáciám, informačným systémom či vnútornej podnikovej sieti.

Zatiaľ čo tradičná jednofaktorová autentifikácia (meno a heslo) môže byť ľahko prelomená, viacfaktorová autentifikácia pridáva ďalšiu vrstvu ochrany. Kombinuje rôzne autentifikačné faktory, ako je biometria, tokeny alebo jednorazové kódy. Takáto kombinácia minimalizuje riziko neoprávneného vstupu.

Viac o význame dvoj/multifaktorovej autentifikácie sa dozviete v našom videu.

Jedným z najčastejších zdrojov hrozieb v sieti sú koncové zariadenia. Podceniť ich zabezpečenie sa preto nevypláca.

Riešením je softvérový agent, ktorý koncovému zariadeniu (PC, mobilné zariadenia) poskytuje okrem antivírovej ochrany, aj dodržiavanie súladu s predpismi a bezpečný prístup v jednom modulárnom ľahkom klientovi.

Okrem samotnej ochrany agent umožňuje tiež bezpečné vzdialené pripojenie k vašej virtuálnej privátnej sieti (VPN).

V kombinácii s ďalšími piliermi safe:LINK možno automaticky presunúť infikované zariadenie do karantény, a zamedziť tak šíreniu hrozieb v sieti.

Data-Loss Prevention (DLP) je výkonný nástroj na ochranu dát pred únikom alebo nesprávnym použitím.

Monitoruje, analyzuje a kontroluje pohyb dát vo firemných sieťach a aplikáciách. Dokáže identifikovať citlivé informácie, ako sú osobné údaje, finančné údaje alebo obchodné tajomstvá, a uplatňovať prísne politiky ich ochrany. Ak sa zistí neoprávnený pohyb dát, ako napr. pokus o ich presun mimo internej siete alebo zdieľanie cez neautorizovaný kanál, DLP dokáže takýto pokus blokovať a upozorniť správcov siete.

Benefity

Jediné výkonné zariadenie pokryje všetky druhy bezpečnostných hrozieb.

Jediné výkonné zariadenie pokryje všetky druhy bezpečnostných hrozieb.

Osvedčené riešenie

safe:LINK využívajú už stovky firiem a inštitúcií aj z oblastí najnáročnejších na ochranu dát, vrátane finančníctva či zdravotníctva.

Vyhnite sa sankciám vyplývajúcim z GDPR

So sprísnenými pravidlami ochrany osobných údajov (GDPR) vás môže každý bezpečnostný incident a únik informácií pripraviť nielen o dobré meno, ale aj o nemalé finančné prostriedky. Stavte na komplexnú IT bezpečnosť so službou safe:LINK.

Rast produktivity ako vedľajší efekt

Okrem primárnej funkcie zabezpečenia vašej siete, môžete pomocou filtrovania neželanej internetovej komunikácie sprístupniť vašim zamestnancom iba obsah súvisiaci s ich pracovnou náplňou, a dosiahnuť tak výrazné zvýšenie produktivity práce.

PREČO SAFE:LINK?
01

Dnes už žiaden podnik nie je príliš malý a nezaujímavý na to, aby sa stal cieľom neustále narastajúcej kyber-kriminality. Mnohé podniky napriek tomu neprikladajú zabezpečeniu svojho IT príliš vysokú hodnotu. Komplexné a efektívne riešenie IT bezpečnosti pritom nemusí stáť tisíce eur.

02

Predíďte hrozbe časových a finančných strát a zabezpečte efektívnu ochranu vašej počítačovej siete a jej používateľov pomocou riešenia safe:LINK!

03

Riešenie safe:LINK je postavené na 3 základných atribútoch:

  • šírka – je určené na pokrytie širokého spektra bezpečnostných hrozieb
  • výkon – poskytuje komplexné zabezpečenie bez ovplyvnenia výkonu vašej infraštruktúry
  • automatizácia – umožňuje rýchlu a koordinovanú reakciu všetkých prvkov riešenia na potenciálne hrozby

04

Kompletný technický návrh, úvodnú konfiguráciu a správu riešenia zastrešia naši špecialisti na IT bezpečnosť. S prihliadnutím na vaše požiadavky a potreby vám navrhneme to najvýkonnejšie a najvýhodnejšie bezpečnostné riešenie safe:LINK.

Vy sa tak môžete sústrediť na vaše podnikanie a užívať si výhody profesionálne zabezpečenej siete.

Slovanet si vďaka svojej kvalifikácii dlhodobo udržiava prestížne ocenenia Fortinet Platinum Partner a Fortinet Security Fabric Expert.

Využitie v praxi
ACCORD, a. s.

ACCORD, a. s.

Spoločnosti ACCORD sme pomohli s plynulým prechodom z metalickej infraštruktúry na moderné optické siete a pomohli sme im zvýšiť bezpečnosť a ochranu dát.

GENERÁLNE RIADITEĽSTVO ZBORU VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE

GENERÁLNE RIADITEĽSTVO ZBORU VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE

Úspešne sme prepojili viac ako 30 lokalít prostredníctvom virtuálnych privátnych sietí (VPN s podporou Multiple Protocol Label Switching (MPLS).

TREXIMA BRATISLAVA, s. r. o.

TREXIMA BRATISLAVA, s. r. o.

Pri práci s obrovským množstvom dát je ich dostupnosť a bezpečnosť najvyššou prioritou. Pre spoločnosť TREXIMA sme preto navrhli a implementovali riešenia na zálohu a ochranu dát s okamžitým bezpečným prístupom odkiaľkoľvek.

Súvisiace riešenia