Referencie

SPAMIA

Pod akronymom SPAMIA spoločnosť Slovanet v rokoch 2010-2013 realizovala výskumno-vývojový projekt nových algoritmov rozpoznávania nevyžiadanej elektronickej komunikácie, podporený aj zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Slovanet je priekopník v oblasti bezpečnosti

Slovanet je telekomunikačný operátor, ktorý je od svojho vzniku priekopníkom a obzvlášť sa zameriava na bezpečnosť elektronickej komunikácie a prenosu dát. Bol napríklad zriaďovateľom Prvej slovenskej certifikačnej autority a ako prvý subjekt začal vydávať certifikáty pre elektronický podpis a ako prvý poskytovateľ internetu na Slovensku začal poskytovať službu safe:MAIL – e-mail schránku s viacnásobnou antivírusovou ochranou. V roku 2010 spustil, opäť ako prvý operátor, službu Bezpečný internet, účinne chrániaciu zákazníkov pred prístupom na nežiadúce web stránky, ako aj osvetovo pôsobiacu web stránku www.bezpecnyinternet.sk.

Vo firemnom segmente je Slovanet dlhodobo známy svojimi riešeniami tzv. virtuálnych privátnych sietí pre bezpečnú komunikáciu medzi pobočkami firiem a organizácií cez internet, či komplexnou ochranou internetového pripojenia safe:LINK.

Projekt SPAMIA

Ďalšou z unikátnych aktivít Slovanetu v oblasti počítačovej bezpečnosti je vlastný výskumno-vývojový projekt SPAMIA, ktorá sa zaoberá nevyžiadanou elektronickou komunikáciou, jej prejavmi a následkami, ako aj spôsobmi šírenia a maskovania. Analyzuje účinnosť používaných postupov pre rozoznávanie nevyžiadanej elektronickej pošty – spamu a  výsledkom projektu budú návrhy nových inteligentných vyhľadávacích modelov s vyššou účinnosťou, viac zohľadňujúce národné špecifiká.

Projekt SPAMIA je naplánovaný na tri roky a pre svoj význam získal aj podporu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci poskytnutých stimulov pre výskum a vývoj zo štátneho rozpočtu, v zmysle zákona č. 185/2009 Z. z o stimuloch pre výskum a vývoj v oblasti informačných a komunikačných technológií. Oficiálne výsledky jednotlivých etáp a štúdie Slovanet postupne bude zverejňovať na stránke http://spamia.slovanet.sk, príspevkami v odborných publikáciách alebo tlačovými správami.