Manažment

Manažment
Ing. Peter Máčaj
Generálny riaditeľ

Absolvoval štúdium na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Začiatky jeho profesionálnej kariéry sa spájajú so spoločnosťou PVT Bratislava. Neskôr stál pri zrode spoločnosti Slovanet, a. s., kde aj v súčasnosti pôsobí ako generálny riaditeľ a predseda predstavenstva. Peter Máčaj je jedným z najskúsenejších manažérov v telco biznise s viac ako 15-ročnými skúsenosťami na vrcholových pozíciách.

Ing. Marta Rošteková, PhD.
Výkonná riaditeľka

Okrem absolvovania vysokoškolského štúdia ekonómie v Bratislave má za sebou viaceré kurzy manažmentu na Viedenskej univerzite. Diplom v oblasti biznisu a ekonómie získala na belgickej University of Antwerp a titul Master of Arts na Univerzite v Pittsburghu v americkej Pennsylvánii. Niekoľko rokov pracovala na analytických pozíciách v bankovom sektore. Od roku 2004 pôsobila ako finančná riaditeľka v Slovanete. Od 1.1.2020 zastáva pozíciu výkonnej riaditeľky. K 1.4. 2023 sa pod výkonnú riaditeľku presunul útvar ľudských zdrojov.

Ing. Martin Datko
Finančný riaditeľ

Je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a od roku 2000 pracuje na rôznych obchodných pozíciách od retailu, businessu až po veľkoobchod v telekomunikačnom sektore. V Slovanete pôsobí od roku 2006, kde bol okrem hlasového veľkoobchodu zodpovedný za realizáciu akvizičnej stratégie spoločnosti, ktorej výsledkom bolo viac ako 20 akvizícií a následných integrácií lokálnych poskytovateľov elektronických služieb do Slovanetu za posledných 14 rokov. Finančným riaditeľom je od 1.11.2021.

Ing. Rastislav Faith
Prevádzkový riaditeľ

Absolvoval štúdium na Fakulte elektrotechniky Žilinskej univerzity, odbor Telekomunikácie. Pracovnú kapitolu svojho životopisu začal písať v Slovenských Telekomunikáciách ako technik. Následne pôsobil 9 rokov u mobilného operátora Orange, kde na technickom úseku zodpovedal za plánovanie a dizajn GSM a UMTS sietí. V Slovanete je od roku 2008, kedy nastúpil na pozíciu vedúceho oddelenia výstavby a údržby siete. Od marca 2011 je riaditeľom prevádzkového úseku a zastrešuje oblasť telekomunikačných sietí, IT, technickej podpory, logistiky a vzťahov s prevádzkovateľmi.

Ing. Tomáš Jaššo
Riaditeľ pre business development

Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave a takmer 13 rokov pracoval na pozícii obchodného riaditeľa v spoločnostiach eTel, Quadia a GTS Slovakia/Benestra. Medzi najväčšie úspechy považuje vybudovanie spoločnosti eTel od úplných základov na významného alternatívneho operátora, ako aj spoluúčasť na rozvoji a postupnej integrácii spoločností Quadia, Telenor, Nextra, Aliatel a Dial Telecom/eTel. Od leta 2015 je riaditeľom pre business development v Slovanete a členom jeho manažmentu.

Ing. Martin Magdolen
Riaditeľ úseku podpory predaja

Vyštudoval Fakultu podnikového manažmentu na Ekonomickej Univerzite v Bratislave. Počas svojej profesionálnej kariéry pracoval na viacerých pozíciách v oblasti informačných technológií a online marketingu. V spoločnosti Slovanet sa od roku 2011 venuje vývoju produktového portfólia pre domácnosti a korporátny segment, od roku 2015 viedol tím produktového manažmentu. Počas pôsobenia v Slovanete sa podieľal na nasadení viacerých úspešných produktov a technológií pre rezidenčný aj firemný segment. Vo februári 2017 postúpil na funkciu riaditeľa úseku podpory predaja.

Mgr. Martin Žák
Obchodný riaditeľ pre korporátny predaj

Vysokú školu študoval na University of Northern Iowa, USA a následne vyštudoval Univerzitu Komenského Filozofickú fakultu a Fakultu Telesnej Výchovy a Športu. Počas svojej 19 ročnej profesionálnej kariéry pôsobil 6 rokov na rôznych obchodných pozíciách pre firemných klientov v spoločnosti Orange Slovensko a.s. a následne bol ako senior manažér 4 roky zodpovedný za oddelenie Back Office pre segmenty B2B a B2C. V roku 2015 mu spoločnosť Microsoft Slovakia, s.r.o. ponúkla prevziať riadenie obchodného tímu, ktorého hlavým cieľom bol predaj a používanie cloudových služieb firemným klientom.
Od 1.4.2020 nastúpil do Slovanetu na funkciu obchodného riaditeľa pre korporátny predaj.

Predstavenstvo
Ing. Peter Máčaj
Predseda predstavenstva

Absolvoval štúdium na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Počiatky jeho profesionálnej kariéry sa spájajú so spoločnosťou PVT Bratislava. Neskôr stál pri zrode spoločnosti Slovanet, a.s, kde aj v súčasnosti pôsobí ako výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva.

Ing. Ivan Kostelný
Podpredseda predstavenstva

Vysokoškolské štúdium ukončil na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Pracovnú kariéru začínal v Levočských strojárňach, potom pracovné skúsenosti zúročoval ako vedúci distribúcie a logistiky v spoločnosti Nowaco Slovakia. Neskôr získal pozíciu riaditeľa predaja v spoločnosti PSG, a.s. a následne zastával funkciu riaditeľa predaja a služieb zákazníkom spoločnosti Slovanet. Okrem členstva v predstavenstve pôsobí v Slovanete predovšetkým ako poradca a projektový konzultant v oblasti akvizícií.

Ing. Peter Tomášek
Člen predstavenstva

Je absolventom Elektrotechnickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V roku 1993 začal pracovať v spoločnosti PVT Bratislava ako systémový inžinier - sieťový špecialista. V rámci svojej profesionálnej kariéry absolvoval dvojročný pracovný pobyt v Technickom asistenčnom centre spoločnosti Cisco Systems v Belgicku. Po niekoľkoročnom pôsobení vo funkcii technicko-prevádzkového riaditeľa Slovanetu sa stal členom predstavenstva spoločnosti, v ktorej v súčasnosti pôsobí v oblasti strategického poradenstva pre oblasť sietí a sieťových technológií.

Ing. Juraj Kováčik
Člen predstavenstva

Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Po absolvovaní štúdia najskôr pracoval ako výskumný pracovník v oblasti robotiky v UAKOM SAV v Banskej Bystrici, potom prešiel viacerými technologickými firmami. V spoločnosti Slovanet, a.s. bol v rokoch 2000 až 2008 činný aj na výkonnej pozícii obchodného riaditeľa.