Manažment

Manažment
Ing. Peter Máčaj
Generálny riaditeľ

Absolvoval štúdium na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Začiatky jeho profesionálnej kariéry sa spájajú so spoločnosťou PVT Bratislava. Neskôr stál pri zrode spoločnosti Slovanet, a. s., kde aj v súčasnosti pôsobí ako generálny riaditeľ a predseda predstavenstva. Peter Máčaj je jedným z najskúsenejších manažérov v telco biznise s viac ako 15-ročnými skúsenosťami na vrcholových pozíciách.

Ing. Martin Magdolen
Výkonný riaditeľ

Vyštudoval Fakultu podnikového manažmentu na Ekonomickej Univerzite v Bratislave. Počas svojej profesionálnej kariéry pracoval na viacerých pozíciách v oblasti informačných technológií a online marketingu. V spoločnosti Slovanet sa od roku 2011 venuje vývoju produktového portfólia pre domácnosti a korporátny segment, od roku 2015 viedol tím produktového manažmentu. Počas pôsobenia v Slovanete sa podieľal na nasadení viacerých úspešných produktov a technológií pre rezidenčný aj firemný segment. Vo februári 2017 postúpil na funkciu riaditeľa úseku podpory predaja. Od 1.9.2023 sa stal výkonným riaditeľom a naďalej pokračuje ako dočasne poverený riaditeľ úseku podpory predaja.

Ing. Marta Rošteková, PhD.
Finančná a personálna riaditeľka

Okrem absolvovania vysokoškolského štúdia ekonómie v Bratislave má za sebou viaceré kurzy manažmentu na Viedenskej univerzite. Diplom v oblasti biznisu a ekonómie získala na belgickej University of Antwerp a titul Master of Arts na Univerzite v Pittsburghu v americkej Pennsylvánii. Niekoľko rokov pracovala na analytických pozíciách v bankovom sektore. Od roku 2004 pôsobila ako finančná riaditeľka v Slovanete. Od 1.1.2020 zastávala pozíciu výkonnej riaditeľky. K 1.4. 2023 sa pod výkonnú riaditeľku presunul útvar ľudských zdrojov. Finančnou a personálnou riaditeľkou je od 1.9.2023.

Marek Engler
Prevádzkový riaditeľ

V spoločnosti Slovanet pracuje od roku 2005. Postupne si prešiel viaceré technické, projektové a manažérske pozície. V období rokov 2019 až 2023 zastával pozíciu vedúceho oddelenia inovácií, individuálnych riešení a stratégie, kde mal spolu so svojim tímom na starosti analýzu interných potrieb a potrieb trhu, identifikáciu nových riešení a ich návrhy, prípravu pilotných riešení a ich odovzdanie do prevádzky. Od septembra 2023 zastáva pozíciu prevádzkového riaditeľa a so svojím tímom zastrešuje oblasť telekomunikačných sietí, IT, technickej podpory, logistiky a vzťahov s prevádzkovateľmi. Zároveň je dočasne poverený vedúci odd. inovácií, individuálnych riešení a stratégie.

Ing. Tomáš Jaššo
Riaditeľ pre business development

Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave a takmer 13 rokov pracoval na pozícii obchodného riaditeľa v spoločnostiach eTel, Quadia a GTS Slovakia/Benestra. Medzi najväčšie úspechy považuje vybudovanie spoločnosti eTel od úplných základov na významného alternatívneho operátora, ako aj spoluúčasť na rozvoji a postupnej integrácii spoločností Quadia, Telenor, Nextra, Aliatel a Dial Telecom/eTel. Od leta 2015 je riaditeľom pre business development v Slovanete a členom jeho manažmentu.

Mgr. Martin Žák
Obchodný riaditeľ pre korporátny predaj

Vysokú školu študoval na University of Northern Iowa, USA a následne vyštudoval Univerzitu Komenského Filozofickú fakultu a Fakultu Telesnej Výchovy a Športu. Počas svojej 19 ročnej profesionálnej kariéry pôsobil 6 rokov na rôznych obchodných pozíciách pre firemných klientov v spoločnosti Orange Slovensko a.s. a následne bol ako senior manažér 4 roky zodpovedný za oddelenie Back Office pre segmenty B2B a B2C. V roku 2015 mu spoločnosť Microsoft Slovakia, s.r.o. ponúkla prevziať riadenie obchodného tímu, ktorého hlavým cieľom bol predaj a používanie cloudových služieb firemným klientom.
Od 1.4.2020 nastúpil do Slovanetu na funkciu obchodného riaditeľa pre korporátny predaj.

Predstavenstvo
Ing. Peter Máčaj
Predseda predstavenstva

Absolvoval štúdium na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Počiatky jeho profesionálnej kariéry sa spájajú so spoločnosťou PVT Bratislava. Neskôr stál pri zrode spoločnosti Slovanet, a.s, kde aj v súčasnosti pôsobí ako výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva.

Ing. Ivan Kostelný
Podpredseda predstavenstva

Vysokoškolské štúdium ukončil na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Pracovnú kariéru začínal v Levočských strojárňach, potom pracovné skúsenosti zúročoval ako vedúci distribúcie a logistiky v spoločnosti Nowaco Slovakia. Neskôr získal pozíciu riaditeľa predaja v spoločnosti PSG, a.s. a následne zastával funkciu riaditeľa predaja a služieb zákazníkom spoločnosti Slovanet. Okrem členstva v predstavenstve pôsobí v Slovanete predovšetkým ako poradca a projektový konzultant v oblasti akvizícií.

Ing. Peter Tomášek
Člen predstavenstva

Je absolventom Elektrotechnickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V roku 1993 začal pracovať v spoločnosti PVT Bratislava ako systémový inžinier - sieťový špecialista. V rámci svojej profesionálnej kariéry absolvoval dvojročný pracovný pobyt v Technickom asistenčnom centre spoločnosti Cisco Systems v Belgicku. Po niekoľkoročnom pôsobení vo funkcii technicko-prevádzkového riaditeľa Slovanetu sa stal členom predstavenstva spoločnosti, v ktorej v súčasnosti pôsobí v oblasti strategického poradenstva pre oblasť sietí a sieťových technológií.

Ing. Juraj Kováčik
Člen predstavenstva

Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Po absolvovaní štúdia najskôr pracoval ako výskumný pracovník v oblasti robotiky v UAKOM SAV v Banskej Bystrici, potom prešiel viacerými technologickými firmami. V spoločnosti Slovanet, a.s. bol v rokoch 2000 až 2008 činný aj na výkonnej pozícii obchodného riaditeľa.