Služby informačnej bezpečnosti

Prechodom od papierového k elektronickému spracovaniu dát sa pre každú firmu či organizáciu stalo aktuálnou výzvou v posledných rokoch zabezpečenie prístupu k vlastným obchodným informáciám. Pre Slovanet, ako poskytovateľa komunikačných služieb pre kapitálový trh a iné významné inštitúcie, je bezpečnosť informačných technológií úlohou číslo jeden. Bezpečnosť je nevyhnutnou podmienkou pri prenose dôverných firemných informácií, pri elektronických finančných transakciách a ich aplikovaní v elektronickom obchode. Slovanet takúto ochranu pre svojich klientov okrem iného zabezpečuje

 • prístupmi na internet cez bezpečnostné brány (firewall) v správe Slovanetu,
 • antivírusovou ochranou – Slovanet má k dispozícii aj jednoduché riešenie pre ochranu pred vírusmi – službu safe:MAIL,
 • systém prevencie útokov IPS (intrusion preventing system) – služba safe:LINK
 • riadenie internetovej prevádzky (traffic shaping) – služba safe:LINK
 • filter obsahu webových stránok (web content filter) – služba safe:LINK
 • prihlasovaním do siete systémom jednorázových hesiel,
 • ochranou všetkých prístupových bodov siete pred maskovaním (zmenou) IP adresy,
 • ochranou technologických priestorov spoločnosti pred neoprávneným prístupom,
 • možnosťou overovania totožnosti používateľa prostredníctvom certifikačných služieb vlastnej certifikačnej autority,
 • možnosťou šifrovania zákazníckych prenosov s využitím tunelovacieho protokolu,
 • plne outsourceovanú a integrovanú ochranu siete šitú na mieru – služba safe:LINK

V oblasti bezpečnosti IT a ochrany informácií poskytuje Slovanet komplexné bezpečnostné poradenstvo počnúc zhodnotením existujúceho stavu, analýzou rizík, cez návrh riešenia až po jeho implementáciu v sieti zákazníka s dodaním potrebných hardvérových a softvérových zariadení. Atraktívna a ekonomicky výhodná je možnosť vyhľadávať slabé miesta a kompletný bezpečnostný audit IT v existujúcich systémoch, v čom má Slovanet bohaté a nadštandardné skúsenosti. Takéto zvýšenie bezpečnosti poskytuje ochranu pred prípadnými škodami spôsobenými únikom informácií, ktoré môžu dosiahnuť sto- až tisícnásobok nákladov na bezpečnostný audit.