O nás

Tlačové správy

Bratislava 25.02.2002

Zvýšený záujem o bezdrôtový internet

Bratislava, 25. február 2002 – Spoločnosť Slovanet, ktorá sa v poslednom období vyprofilovala ako poskytovateľ integrovaných komunikačných riešení pre firemný segment, zaznamenáva v súčasnosti pozoruhodný rast záujmu o alternatívne možnosti pripojenia na internet, predovšetkým prostredníctvom bezdrôtovej technológie. Takouto je aj služba flexiLINE, ktorá umožňuje pripojenie do internetu „vzduchom“ prostredníctvom mikrovlnného spoja. Pre užívateľa odpadajú náklady na telekomunikačné impulzy, ktoré bol doteraz nútený platiť Slovenským telekomunikáciám.
„Medziročný nárast aktivácií služby flexiLINE dosiahol k 31.1.2002 viac ako 230%.“, uvádza Juraj Kováčik, obchodný riaditeľ Slovanetu. „V posledných troch mesiacoch sme však aj napriek absencii reklamnej kampane zaznamenali ešte vyšší nárast záujmu o tento produkt.“ Jednu z príčin rastu predaja v posledných mesiacoch vidí J. Kováčik práve v ohlásenom zvýšení cien za pripojenie do internetu zo strany ST. „Ukazuje sa, že práve firmy, ktoré doteraz intenzívne využívali telefonické, najmä ISDN pripojenie do internetu, majú teraz najväčší záujem o internet bez telekomunikačných poplatkov v podobe produktu flexiLINE.“, dodáva J. Kováčik.
Slovanet poskytuje bezdrôtové pripojenie prostredníctvom vlastnej dátovej siete flexiNET, ktorá v súčasnosti pokrýva nielen Bratislavu s viac ako tridsiatimi prístupovými bodmi, ale aj ďalších 28 miest po celom Slovensku. Práve vďaka efektívne navrhnutej sieti prípojných bodov môže Slovanet poskytovať bezdrôtové spojenie aj v oblastiach, kde v minulosti kvalita spojenia kolísala, alebo dokonca pripojenie do internetu vôbec nebolo možné. Aby metropolitná sieť v Bratislave dokázala pokryť očakávaný zvýšený záujem, plánuje Slovanet v tomto roku zvýšiť kapacitu hlavných prenosových trás pomocou technológie FWA, resp. vysokorýchlostných optických spojov.
Samotný produkt flexiLINE je dodávaný s voliteľnými prenosovými rýchlosťami alebo objemovými kapacitami. Služba flexiSPEED napríklad umožňuje nepretržité pripojenie do internetu už od 2900,- Sk mesačne bez DPH, pričom užívateľ už neplatí žiadne ďalšie poplatky, napr. Slovenským telekomunikáciám. „Konečná pevná cena, ktorá nie je navyšovaná o ďalšie položky je jedna z vecí , ktorú si užívatelia flexiLINE, resp. flexiSPEED najviac cenia. Nemenej zaujímavé však je, že záujemci majú možnosť zakúpiť si všetko potrebné na splátky.“, dopĺňa J. Kováčik. Ku flexiLINE je možné objednať veľký rozsah ďalších doplnkových služieb na mieru potrieb zákazníkov.