O nás

Tlačové správy

Bratislava 15.05.2003

Zlúčenie Slovanetu a ViaPVT bolo zapísané do obchodného registra

Bratislava, 15. máj 2003 – Zlúčenie spoločností Slovanet a ViaPVT, tvoriacich slovenskú časť holandského SlovaNet Holding, B.V., prebehlo na základe rozhodnutia ich spoločného akcionára zo dňa 18.12.2002 a Zmluvy o zlúčení oboch spoločností schválenej toho istého dňa. Pôvodná spoločnosť Slovanet, a.s., Trenčín bola rozhodnutím akcionára ku dňu 31.12.2002 zrušená bez likvidácie a zlúčená so  spoločnosťou ViaPVT, a.s. Zároveň so zlúčením bola ViaPVT, a.s. premenovaná na Slovanet, a.s. Výsledná spoločnosť má teda znaky oboch pôvodných – meno ”pôvodného” Slovanetu a všetky ostatné údaje spoločnosti ViaPVT.

”Právna účinnosť zlúčenia nastala 30.4. 2003 dňom zápisu do obchodného registra. Pôvodná spoločnosť Slovanet, a.s., Trenčín zanikla bez likvidácie a jej imanie prešlo na jej právneho nástupcu – ”novú” spoločnosť Slovanet, a.s. so sídlom v Bratislave. Slovanet, a.s., Bratislava zároveň preberá všetky záväzky a pohľadávky zlúčených firiem,” vysvetľuje Peter Koždoň, generálny riaditeľ spoločnosti.

Zápis do obchodného registra znamená definitívne ukončenie zlúčenia, ktoré upevnilo pozíciu a stabilitu Slovanetu na trhu komunikačných služieb. Snahou spoločnosti do budúcnosti je ďalšie zvyšovanie kvality služieb a pokračovanie v úspešnej spolupráci s obchodnými partnermi. Spoločnosť sa plánuje etablovať na poli vysokorýchlostného prístupu na internet ADSL a hlasovej komunikácie. Súčasne má záujem pokračovať v  projektoch v oblasti dátovej bezpečnosti, čím pokryje celé spektrum telekomunikačných služieb.

* Podľa Trend Top IT 2002