O nás

Tlačové správy

Bratislava 03.04.2007

Zákazníci Slovanetu už môžu využívať rýchlejší internet

Bratislava, 3. apríl 2007 – Slovanet bude od apríla poskytovať svoje programy vysokorýchlostného internetu s vyššími maximálnymi rýchlosťami. Zákazníci širokopásmových služieb Slovanetu tak budú môcť využívať prenosovú rýchlosť zvýšenú o vopred avizovaných 512 kbit/s. Pre viac ako 13 700 klientov to bude znamenať ďalšie skvalitnenie internetového pripojenia bez toho, aby sa to premietlo v zvýšení nákladov na využívanie služby.
Zákazníkom časovo a dátovo neobmedzených, tzv. flatových internetových programov navyše Slovanet zruší aplikovanú agregáciu a zavedie zásady férového používania služieb. Pre prevažnú väčšinu flatových užívateľov to bude znamenať zrýchlenie a skvalitnenie prístupu do internetu. Slovanet odhaduje, že tieto zmeny budú znamenať zlepšenie kvalitatívnych parametrov širokopásmových služieb až pre 95% užívateľov.
Zásady férového používania služby umožnia klientom aj naďalej prenášať dáta bez obmedzenia objemu. Po prekročení definovaného objemu dát však zákazníkovi automaticky klesne maximálna prenosová rýchlosť, čím Slovanet zabezpečí, aby malá časť užívateľov neovplyvňovala kvalitu pripojenia ostatných a umožní tak spravodlivejšie využívanie služby pre všetkých. Slovanet zavádza dva stupne prispôsobovania maximálnej rýchlosti. Pri dosiahnutí hranice 10 GB prenesených dát v danom mesiaci, bude mať užívateľ rýchlostné maximum znížené na 256 kbit/s. Po prenesení 15 GB rýchlosť klesne na 32 kbit/s. Na začiatku nového mesiaca Slovanet rýchlosť znova zvýši a prenesené dáta začne „počítať“ nanovo.
Zmeny v rýchlostiach vysokorýchlostného internetu sa budú týkať všetkých produktov z ponuky Slovanetu pre nových aj existujúcich zákazníkov. Vyššiu rýchlosť internetu bez zmeny ceny tak získajú aj zákazníci starších programov vrátane internetových produktov Slovanetu so štátnou dotáciou.