O nás

Tlačové správy

Bratislava 16.12.2004

Vysoký rast predaja a nové investície Slovanetu

Bratislava, 16. december 2004 – Podľa predbežných hospodárskych výsledkov dosiahla spoločnosť Slovanet v prvých troch kvartáloch celkové tržby z predaja tovarov a služieb v hodnote 254,2 mil. korún. Za desať mesiacov tržby Slovanetu dosiahli sumu až 309,7 mil. Sk, čím spoločnosť prekročila hodnotu za celý minulý rok. Zisk pred zdanením, odpismi, úrokmi a amortizáciou (EBITDA) naďalej naberá vzostupnú tendenciu, v treťom štvrťroku vzrástol na 15,2 mil. korún.

Prudký rast sme zaznamenali najmä v oblasti služieb virtuálnych privátnych sietí cez MPLS, predaja vysokorýchlostného internetu GoDSL a  telefonického pripojenia cez tzv. reverse charging*“ vysvetľuje Peter Koždoň, generálny riaditeľ Slovanetu. „Ukazuje sa, že staviť na  kvalitný tím našich technikov, marketingu, obchodníkov a služieb zákazníkom bolo správne rozhodnutie. Osobitne ma teší pokračujúca dôvera našich dlhoročných klientov, ktorí napriek silnejúcej konkurencii vo výraznej miere prejavili záujem o nové alebo inovované služby z nášho portfólia.

Slovanet v prvých troch kvartáloch na investície vynaložil viac ako 66 mil. Sk. Veľkú časť prostriedkov vložil do technológie MPLS, ktorá umožňuje klientom z radov stredných a veľkých podnikov jednoduchšiu údržbu a  správu územne rozľahlej sieťovej infraštruktúry. Opakované investície do  vysokorýchlostného internetu GoDSL počas roka slúžili najmä na zabezpečenie kvality a rýchlosti pripojenia pre prudko rastúci počet klientov tejto služby. Slovanet sa pripravuje na vstup na trh hlasových služieb, preto investoval aj do zakúpenia tranzitnej telefónnej ústredne a do vybudovania ďalších potrebných technických kapacít. Vďaka týmto krokom Slovanet očakáva rýchlejšie zhodnotenie aktív spoločnosti v najbližších rokoch, k čomu by mali prispieť aj nové tržby za telefónne služby určené firmám a  domácnostiam.

*reverse charging – spôsob spoplatnenia telefonického pripojenia do  internetu, kde všetky poplatky za internet platí zákazník len jednému subjektu – poskytovateľovi pripojenia