O nás

Tlačové správy

Bratislava 12.08.2003

Výsledky Slovanetu prekonávajú aj úspešný minulý rok

Bratislava, 12. august  – Slovanet spolu s dcérskou spoločnosťou ViaSec* v prvom polroku 2003 podľa predbežných hospodárskych výsledkov zaznamenali oproti rovnakému obdobiu minulého roka nárast tržieb o 10 % na hodnotu 147,4 mil. Sk, čím sa podarilo splniť obchodný plán. Pod tento výsledok sa podpísal najmä rast tržieb za poskytovanie virtuálnych privátnych sietí a služieb v oblasti bezpečnosti IT. Významnú časť rastu zabezpečilo aj poskytovanie služieb internetu, v ktorých je Slovanet dlhodobo najväčším poskytovateľom na Slovensku**.

V prvom polroku sa už výrazne prejavil efekt ukončenia procesu zlúčenia ViaPVT a Slovanetu a pokračujúceho procesu reštrukturalizácie, ktorý v spoločnosti vplýva na pokles prevádzkových nákladov,”hovorí Peter Koždoň, generálny riaditeľ Slovanetu. Aj to prispelo k medziročnému rastu prevádzkového hospodárskeho výsledku pred úrokmi, odpismi a zdanením (EBITDA) oproti prvému polroku 2002 až o 38 % na 21 mil. Sk. Celkový hospodársky výsledok pred zdanením v danom období dosiahol hodnotu 3,2 mil. Sk.

“Kontinuálny rast tržieb, ale najmä udržiavanie hospodárskych výsledkov v čiernych číslach sú znamením, že naše obchodné a marketingové rozhodnutia boli správne. Tento trend potvrdzujú aj prvé obchodné výsledky našich projektov v oblasti vysokorýchlostného internetu cez ADSL,” dodáva Peter Koždoň.

* všetky ukazovatele sú uvádzané súhrnne za spoločnosť Slovanet, a.s. a jej dcérsku spoločnosť ViaSec, s.r.o. ** podľa Trend TOP IT 2003