O nás

Tlačové správy

Bratislava 13.10.2004

Vstup Slovanetu na liberalizovaný trh hlasových služieb

Bratislava, 13.10.2004 – Slovanet je pripravený začať poskytovať verejnú hlasovú službu na uskutočňovanie a  príjem národných aj medzinárodných volaní do pevných a mobilných sietí v  zmysle zákona o elektronických komunikáciách. Verejnú telefónne služby momentálne na Slovensku poskytujú len Slovak Telecom a dvaja mobilní operátori. V rámci príprav na spustenie hlasových služieb zakúpil Slovanet novú tranzitnú telefónnu ústredňu od českej spoločnosti Strom Telecom. Medio TX je ústredňa modernej koncepcie s vysokou kapacitou spojovacích okruhov, ktorá umožňuje prepojiť viac ako 15 miliónov minút mesačne. Tranzitná ústredňa je vybavená modulárnym systémom so zameniteľnými HW jednotkami a  optickým rozhraním medzi modulmi. Jej spoľahlivosť je zabezpečená plne zdvojeným vnútorným riešením všetkých komponentov a prenosových ciest. Medio TX má vlastnosti plne porovnateľné s renomovanými systémami používaných pre  hlasové služby od spoločností Siemens, Alcatel alebo Nortel Networks.

Slovanet je jednou z mála spoločností pripravujúcich sa na spustenie hlasových služieb, ktorá vlastní telefónnu ústredňu týchto parametrov. Slovanet v poslednom období investoval viac ako 10 miliónov korún do  vybudovania technických kapacít a realizoval všetky kroky potrebné k spusteniu hlasových služieb. Prostriedky boli investované aj do prijatia kvalifikovaných odborníkov pre hlasové služby a v súčasnosti Slovanet disponuje tímom špecialistov v tejto oblasti.

Poslednou podmienkou sprístupnenia telefonovania pre širokú verejnosť je podpis prepojovacej dohody medzi Slovanetom a spoločnosťou Slovak Telecom, ktorá je jediným vlastníkom miestnych vedení. Podpis dohody a prepojenie sietí by umožnilo zákazníkom s pevnými linkami zvoliť si spoločnosť Slovanet, ako svojho operátora pre uskutočnenie telefónnych volaní a získať tak možnosť telefonovať za konkurenčné ceny. V prípade, že sa podarí uzavrieť dohodu a zrealizovať prepojenie so Slovak Telecomom ešte do konca roka, je Slovanet pripravený začiatkom nasledujúceho roka poskytovať hlasové služby okrem biznis zákazníkov aj domácnostiam a menším firmám.