O nás

Tlačové správy

Bratislava 05.06.2002

Virtuálne privátne siete sa uplatňujú v systémoch hromadného stravovania

Bratislava, 5. jún 2002 – Hlavným produktom spoločnosti Vaša stravovacia spol. s r.o. je poskytovanie služieb v oblasti zabezpečovania stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov. Tieto využíva denne viac ako 130.000 stravníkov v sieti takmer 9.000 zmluvných partnerov na celom území Slovenska. Od februára 2002 sa Vaša stravovacia stala členom nadnárodnej spoločnosti W.A.S.A. – Group.
„Naša spoločnosť má zorganizovanú svoju pobočkovú sieť tak, aby sme boli vždy nablízku klientom z radov podnikateľských subjektov. Našich 13 zastúpení tak rovnomerne pokrýva územie Slovenskej republiky”, vysvetľuje Barnabáš Bott, manažér informačných technológií, Vaša stravovacia spol. s r.o. „Takéto usporiadanie však zvyšuje nároky na dostupnosť dát z nášho centrálneho ekonomického systému. Tým sa nezanedbateľnou položkou v územne rozsiahlej firme stávajú aj náklady na spojenie.”
Pre efektívnu prevádzku vnútrofiremného ekonomického systému navrhol Slovanet tzv. heterogénnu virtuálnu privátnu sieť (VPN). “Heterogénnosť siete spočíva v tom, že sme pre každý bod siete navrhli taký spôsob pripojenia, aby boli náklady na prevádzku pre klienta čo najnižšie. Centrálu spoločnosti sme pripojili digitálnou pevnou linkou, pripojenie regionálnych pobočiek je realizované pripojením k miestnym prístupovým bodom našej celoslovenskej siete,” vysvetľuje Martin Kiss, account manager spoločnosti Slovanet. “Nášmu zákazníkovi tým odpadla nutnosť platiť poplatky za medzimestské spojenie. Na druhej strane pribudla možnosť vzdialene spravovať systémy na pobočkách z jedného miesta.”
Slovanet je poskytovateľ integrovaných komunikačných služieb pre biznis segment s dlhodobou orientáciou na poskytovanie produktov typu VPN. Riešenia prevádzkuje v rámci vlastnej celoslovenskej dátovej siete s infraštruktúrou zálohovanou od dvoch nezávislých operátorov, s nepretržitým dohľadom a sieťou technických pracovísk pre rýchly zásah v rámci celej republiky. Charakteristickým znakom VPN od Slovanetu je vysoká stabilita a úroveň bezpečnosti. Všetka komunikácia, prebiehajúca medzi pobočkami je uskutočňovaná prostredníctvom tzv. bezpečných tunelov cez internetovú sieť. Technológie prístupu sú variabilné, od telefonického, ISDN alebo mobilného pripojenia, až po bezdrôtovú či pevnú linku, čo umožňuje efektívne prispôsobovať spôsob pripojenia jednotlivých pobočiek zákazníkov podľa ich komunikačných potrieb.