O nás

Tlačové správy

Bratislava 23.04.2007

Užívateľ stratil možnosť výberu, Slovanet zvažuje podnet voči záverom PMÚ

Bratislava, 23. apríl 2007 – Najvýznamnejší alternatívny provider Slovanet obdržal rozhodnutie PMÚ SR týkajúce sa prístupu alternatívcov k unikátnemu zariadeniu spoločnosti Slovak Telekom (ST, T-Com), týmto rozhodnutím Úrad prešetrovanie zastavil. Takýto záver je podľa Slovanetu nielen nelogický, ale predovšetkým v rozpore s doterajšími rozhodnutiami úradu a na trhu vytvára stav silnej právnej neistoty. Slovanet považuje prístup PMÚ v tejto veci za neprípustný a zvažuje podanie podnetu na prešetrenie zákonnosti postupu na Generálnu prokuratúru.
Dátovú sieť s jedinečnými parametrami má v súčasnosti k dispozícii len ST a podľa Slovanetu tým, že ST odmieta poskytnúť prístup k technológii ADSL2+, vylučuje ostatných providerov z predaja vlastných nových služieb, poskytovaných na modernej technológii, vrátane internetovej televízie (IPTV). Súčasná situácia znamená brzdu rozvoja produktov na nových technológiách a absenciu širšej ponuky a konkurencie služieb pre užívateľov na Slovensku.