O nás

Tlačové správy

Bratislava 14.11.2011

Tržby Slovanetu z retailu medziročne vzrástli o viac ako pätinu

Bratislava, 14. november 2011 – Dôležité ekonomické ukazovatele spoločnosti Slovanet zostávajú stabilné aj ku koncu tretieho kvartálu 2011. Prevádzkový zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou EBITDA dosiahol hodnotu 4,16 mil. Eur. Tržby zo segmentu domácností sa zvýšili o necelých 23 %, konkrétne o 879 tisíc Eur a v segmente firiem zostali na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom roku. V porovnaní s minulým rokom zvýšil Slovanet svoju EBITDA maržu zo 17,7 % na 19,7 %.

Ku koncu tretieho kvartálu dosiahli výnosy spoločnosti výšku 21,05 mil. Eur. „Celkové výnosy spoločnosti Slovanetsíce medziročne poklesli, avšak tržby z pravidelne poskytovaných služieb zaznamenali medziročný nárast o 3,5 %, čo je podstatný ukazovateľ nášho stabilného rastu. Pokles výnosov bol spôsobený predovšetkým menším objemom jednorazových projektov,“ informuje Marta Rošteková, finančná riaditeľka Slovanetu.

Pozitívne hospodárske výsledky dosiahol Slovanet predovšetkým vďaka optimalizácii procesov a významným úsporám nákladov. Celkové náklady spoločnosti za tretí kvartál 2011 medziročne poklesli o 3,1 milióna Eur, čo predstavuje zníženie o takmer 16 %. Predchádzajúce investície do rozvoja vlastnej siete mu umožňujú hospodáriť stále efektívnejšie a významne znižovať náklady z prenájmu infraštruktúry od iných operátorov.

Poznámka: Uvedené hospodárske výsledky sú konsolidované za celú skupinu Slovanet vrátane dcérskych spoločností, účtovná metodika skupiny Asseco je založená na štandarde IFRS.