O nás

Tlačové správy

Bratislava 15.11.2006

Tržby Slovanetu medziročne vzrástli viac ako o štvrtinu, prevádzkový zisk vyše dvojnásobne

Bratislava, 15. november 2006 – Podľa predbežných hospodárskych výsledkov Slovanetu dosiahli tržby spoločnosti ku koncu 3. štvrťroka takmer 394 miliónov korún. V medziročnom porovnaní táto suma predstavuje vyše 26-percentné zvýšenie. Prevádzkový zisk (EBITDA) v porovnaní s minuloročnými výsledkami za rovnaké obdobie vzrástol viac ako dvojnásobne – na 55,2 milióna Sk. Po deviatich mesiacoch tohto roka je približne o tretinu vyšší ako na konci decembra 2005. Čistý zisk Slovanetu po treťom kvartáli o viac ako 50% prevýšil plánovanú hodnotu, čo predstavuje jeden z najlepších výsledkov v histórii firmy a v porovnaní s polročnými údajmi dokonca stúpol viac ako dvojnásobne.
„Výsledky po treťom štvrťroku patria medzi najlepšie od vzniku Slovanetu a potvrdzujú, že firma zdravo rastie. O dynamickú zmenu v náraste tržieb sa okrem vstupu spoločnosti do oblasti poskytovania hlasových služieb výrazne zaslúžilo aj neustále zvyšovanie počtu klientov širokopásmového internetu. V Slovanete dosahuje medziročný rast počtu týchto internetových užívateľov priemerne okolo 70 percent a tento trend sa potom odzrkadľuje aj v celkových číslach,“ analyzuje Peter Máčaj, výkonný riaditeľ Slovanetu.
Značný podiel na progresivite firmy má zvýšenie tržieb v oblasti hlasových služieb, kde Slovanet ukončil 3. štvrťrok tohto roka s takmer 68 miliónmi Sk. Mieru rastu však výraznejšie ovplyvnilo aj takmer 50%-né zvýšenie tržieb z poskytovania broadbandových služieb, ktoré v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2005 vzrástli z 31 miliónov na 46 miliónov korún. K celkovým hospodárskym výsledkom Slovanetu veľkou mierou prispieva najmä poskytovanie dátových, internetových a hlasových služieb pre klientov z korporátnej sféry.