O nás

Tlačové správy

Bratislava 29.04.2009

Trolejbusové vedenie v Banskej Bystrici ponesie optický internet

Bratislava 29. apríl 2009 – Spoločnosť Slovanet rozširuje svoju pôsobnosť ako poskytovateľ optického internetu v ďalšom slovenskom meste. Výstavbu optickej infraštruktúry začal v Banskej Bystrici. Využíva pritom zaujímavé technické riešenie, dominantnú časť optickej siete umiestni na trolejbusových trakčných vedeniach. Projekt vzniká v spolupráci s Dopravným podnikom mesta Banská Bystrica.
„Pre výstavbu banskobystrickej optickej infraštruktúry na trolejbusových vedeniach sme sa rozhodli najmä vďaka rozsiahlemu pokrytiu mesta a dobrej prístupnosti k našim klientom. To nám umožní projekt realizovať rýchlym tempom a v krátkom čase zabezpečiť optické pripojenie prvým korporátnym zákazníkom,“ hovorí Jozef Nošík, vedúci oddelenia technického rozvoja a predajnej podpory Slovanetu.
Operátor plánuje využiť na budovanie svojej kostrovej siete celú trasu trolejbusových vedení, ktorá pokrýva veľkú časť Banskej Bystrice. V prvej etape budovania infraštruktúry bude Slovanet služby na báze optického pripojenia poskytovať firemnej a korporátnej klientele. V horizonte niekoľkých mesiacov plánuje poskytovanie optického internetu aj v prvých bytových domoch.