O nás

Tlačové správy

Bratislava 16.07.2009

Trendom služieb pre domácnosti sa stáva neviazanosť

Bratislava 16. júl 2009 – Čoraz viac ľudí má záujem neviazať sa svojim dodávateľom služieb. Ešte aj dnes využívajú cenníky neviazaných služieb mnohé spoločnosti hlavne ako marketingový nástroj. Ich hlavným cieľom je ukázať, o koľko zákazník pri zaviazaní sa ušetrí oproti „bežným cenníkovým poplatkom“. Tieto poplatky však často bývajú natoľko premrštené, že si v skutočnosti neviazanú službu zákazníci nemôžu dovoliť využívať. Vývin zákazníckeho dopytu si žiada v tomto prístupe zmenu, ktorej sa dynamické spoločnosti prispôsobujú svojou ponukou.
„V posledných mesiacoch evidujeme zvýšený počet záujemcov, ktorí si iniciatívne žiadajú informácie aj o neviazaných službách. Z celkového počtu ich odhadujeme približne na štvrtinu, oproti minulosti je to značný nárast,“ uvádza Stanislav Krátky, obchodný riaditeľ internetového poskytovateľa Slovanet. Ten v uplynulých týždňoch výrazne znížil ceny svojich neviazaných služieb oproti konkurencii a registruje pozitívnu odozvu ľudí na túto ponuku.
Podľa Stanislava Krátkeho je príčin viacero. Niektorí zákazníci vyhľadávajú neviazanosť internetových služieb napr. z dôvodu sťahovania sa za prácou či kvôli častej zmene bydliska. Dôležitým faktorom je aj zvyšujúca sa orientácia zákazníkov v ponuke služieb konkurencie, pričom chcú mať voľnú ruku pri prechode medzi nimi.
Neviazanosť sa úspešne uplatňuje v rôznych odvetviach služieb pre retailový segment. Napríklad spoločnosť Telefónica O2 Slovakia nahradila klasický model paušálnych poplatkov pre mobilných operátorov platbami na faktúru bez viazanosti. Online banka mBank zas zaviedla benevolentnejší prístup k termínovaným vkladom než jej konkurencia a umožnila ľudom za výhodných podmienok voľnejšie disponovať ich vlastnými prostriedkami.