O nás

Tlačové správy

Bratislava 05.08.2002

Telekomunikačný trh sa konsoliduje

Bratislava, 5. august 2002 – V poslednom období IT trhom otriasli problémy, ktoré postihli aj také giganty ako KPNQwest alebo WorldCom. Nepriaznivá situácia sa odráža aj v slovenskom prostredí. Zahraniční investori už nemajú záujem ďalej dotovať podniky bez ohľadu na výsledky. Hodnotenie podľa počtu zákazníkov a rastu obratu sa zmenilo na štandardné hodnotenie podľa ziskovosti. Firmy získavajúce zákazníkov len na základe nízkych cien, nezohľadňujúc vynaložené náklady, majú po odstavení finančných injekcií od investorov len dve možnosti – prehodnotenie svojej činnosti (napríklad zvýšením cien) alebo jej ukončenie. “Aj v Slovanete sme mali možnosť vybrať sa cestou bezhlavého investovania bez ohľadu na reálnu návratnosť. Už pred niekoľkými rokmi sme sa však prezieravo rozhodli pre orientáciu na predaj služieb s pridanou hodnotou pre menšie a stredné podniky. Tomu sme potom prispôsobili aj investičné a marketingové aktivity, ktoré v tom čase u niektorých konkurentov stúpali bez väzby na reálne možnosti umiestnenia služieb na trhu,” spomína Viktor Ölschléger, výkonný riaditeľ Slovanet, a.s.
Slovanet je jednou z mála firiem v oblasti telekomunikácií, ktorej sa darí kontinuálne dosahovať priaznivé hospodárske výsledky. Už v druhom roku fungovania pod novým názvom (2001) sa Slovanetu podarilo zabezpečiť pozitívny prevádzkový zisk (EBITDA) 10 mil. Sk. Podľa predbežných hospodárskych výsledkov za prvý polrok 2002 spoločnosť dosiahla tržby vo výške 132 mil. Sk, čím prekročila hodnotu stanovenú obchodným plánom. Slovanet zároveň za rovnaké obdobie očakáva kladný hospodársky výsledok pred zdanením.
“Výsledky, ktoré dosahujeme a výhľad pre ďalšie obdobie dokazujú, že aj v sektore telekomunikácií je možné vďaka premyslenej dlhodobo orientovanej stratégii prosperovať a zabezpečiť rast a potrebnú rentabilitu pre investorov, a to aj napriek pomerne nepriaznivému vývoju na trhu,” uvádza V. Ölschléger.
Slovanet je jedným z najväčších poskytovateľov integrovaných komunikačných služieb pre biznis segment. Spoločnosť poskytuje služby virtuálnych privátnych sietí, internetu a bezpečnostné riešenia najmä menším a stredným podnikom ako aj veľkým slovenským organizáciám. Stopercentným akcionárom spoločnosti je SlovaNet Holding BV, v ktorom má majoritný podiel americký investičný fond Advent International.