O nás

Tlačové správy

Bratislava 07.05.2015

Telekomunikační operátori budú diskutovať na deviatej medzinárodnej konferencii Slovanet Metro On Line v Poprade

Bratislava, 07.05.2015 – Infraštruktúra lokálnych hráčov sa neustále rozrastá a stáva sa čoraz viac dôveryhodnejšia a spoľahlivejšia. Cestou utilizácie a podpory takejto infraštruktúry sa rozhodol ísť aj Slovanet – telekomunikačný operátor s výlučne slovenským kapitálom.

„Infraštruktúra lokálneho ISP (internet service provider) naberá čoraz viac na svojom význame. Dosahom a spoľahlivosťou sa vyrovná aj silnej konkurencii a zároveň prináša obojstranné výhody jej utilizácie. Takéto partnerstvá sa nám osvedčili a môžeme ich označiť ako win-win,“ hovorí Miroslav Kacz, obchodný zástupca spoločnosti Slovanet zodpovedný za veľkoobchodné služby rady x:GATE.

Produkty radu x:GATE sú navrhnuté pre operátorov, ktorí popri štandardnej službe zahraničnej a slovenskej konektivity potrebujú vyriešiť vo svojej sieti napríklad Tripleplay služby, alebo moderné cloudové riešenia. Tie sú čoraz viac stredobodom pozornosti viacerých klientov z biznis segmentu. Práve dátové a hlasové produkty x:GATE od Slovanetu sú určené poskytovateľom internetových služieb, ale aj alternatívnym hlasovým operátorom a prevádzkovateľom ostatných telekomunikačných služieb.

„Máme pripravený model ako zefektívniť serverovne lokálnych operátorov prípadne ako vyriešiť vyššiu úroveň spoľahlivosti a georedundancie dát. Kaskádový model clustra našich cloudových služieb posúva ťažko dostupné riešenia bližšie k zákazníkom do miesta ich pôsobenia,“ uvádza Marek Engler, manažér pre stratégiu spoločnosti Slovanet.

Bol to práve Slovanet, ktorý úspešne na slovenský trh uviedol vlastnú cloudovú platformu cloud:LINK. Výnimočnosť tejto platformy spočíva v jednoduchom a pritom maximálne funkčnom ergonomickom používateľskom prostredí, ktoré prináša nový spôsob práce s virtuálnou technológiou a v konkurenčnom prostredí nemá obdoby.

Na konferencii Metro ON Line sa bude diskutovať aj o aktuálnych témach, ktoré súvisia s televíznymi právami a poplatkami za vysielanie v HD kvalite. Vysielatelia a zástupcovia telekomunikačných operátorov v rámci panelovej diskusie nadviažu na tému minuloročnej konferencie a budú hovoriť aj o tom, kam sa za ostatných dvanásť mesiacov posunula problematika spoplatňovania nelineárnych služieb a vysielania vo vysokej kvalite.

Viac informácií o konferencii Metro On Line nájdete na internetovej stránke www.metroonline.sk