O nás

Tlačové správy

Bratislava 19.06.2006

Telekom naďalej ignoruje povinnosť nákladovej orientácie svojich cien

Bratislava, 19. jún 2006 – Slovak Telekom (ST, T-Com) pokračuje v politike neúplného informovania verejnosti, tentoraz prezentovaním neúmerne vysokých cien za prenájom miestnych liniek ako nákladovo orientovaných a ich kozmetickú zmenu, oznámenú 14. júna, ako prejav dobrého úmyslu. „Považujeme najnovší krok ST len za ďalší pokus oddialiť cenovú reguláciu v sprístupnení miestnych vedení a tým oneskoriť nástup konkurencie. Telekomunikačný úrad by na podobné hry mal reagovať vyžadovaním takých cien, ktoré by naozaj odrážali len náklady monopolu. Samotný Telekom by sa mal zamyslieť, či v situácii keď si pevnú linku týždenne odhlasujú stovky klientov, je rozumné naďalej blokovať otvorenie trhu,“ hovorí Peter Máčaj, výkonný riaditeľ Slovanetu.
„Predovšetkým je nepodstatné, či navrhované ceny sú 5-násobne alebo len 4-násobne vyššie, ako by mali byť v zmysle nákladovej orientácie. Napríklad, asi najrozšírenejší mesačný paušál Doma Standard predáva T-Com koncovým klientom za 249 korún mesačne. Tento okrem nákladov za prípojku obsahuje aj voľné minúty, ďalšie vlastné náklady a viac ako 43-percentný prevádzkový zisk EBITDA Telekomu*,“ vysvetľuje senior produktový manažér Slovanetu Miroslav Kvasnička. Podľa toho náklady na miestne vedenie nemôžu byť väčšie ako 100 korún. Telekom teraz prišiel so „zvýhodnenou“ cenou 402 Sk. „Aj keby sme ďalšie položky nebrali do úvahy, cena paušálu ST pre koncových klientov je stále výrazne nižšia ako tá, ktorú si ST dovoľuje „ústretovo“ ponúkať ako nákladovo orientovanú ostatným operátorom. Alternatívny operátor by tak mohol pri súčasnej „ústretovej“ cene ST ponúknuť produkt porovnateľný s Doma Standard s minimálnou cenou až okolo 500 Sk, a to bez akéhokoľvek zisku.“ Z uvedeného zreteľne vyplýva, že buď ST v skutočnosti neponúka nákladovo orientované ceny svojim konkurentom, alebo na vlastných paušáloch uplatňuje silný cenový dumping.
Slovak Telekom ďalej zverejnil len malú časť cien, z ktorých sa skladajú náklady na uvoľnenie miestnej linky pre iných operátorov. Neoznámil poplatky za zriadenie linky (prístupu), kde sa ST podľa svojej správy k žiadnym zmenám ceny nedopočítal a to aj napriek tomu, že v tomto prípade je rozdiel ceny pre koncových klientov ST a navrhnutej ceny pre operátorov ešte vyšší ako pri mesačných paušáloch. Už vôbec sa Slovak Telekom nezmieňuje o poplatkoch vo výške stoviek miliónov korún, ktoré by bol alternatívny operátor, navyše za veľmi neprehľadných podmienok, nútený Telekomu zaplatiť za vybudovanie prepojovacích bodov.
* zdroj: ročná správa ST za rok 2005. Všetky ceny uvedené v tlačovej správe sú bez DPH.