O nás

Tlačové správy

Bratislava 23.01.2007

T-Com prichystal pre Slovensko monopol na internetovú televíziu

Bratislava, 23. január 2007 – Po tom, ako sa v druhej polovici uplynulého roka Slovanet z médií dozvedel o pilotnej prevádzke služieb internetovej televízie (IPTV) na širokopásmovom prístupe Slovak Telekomu, požiadal dominantného operátora o poskytnutie prístupu k svojej sieti. Slovanet mal záujem prostredníctvom siete ST poskytovať vlastné IPTV služby. T-Com na výzvu až do konca roka nereagoval, aj keď mu povinnosť poskytnúť tzv. unikátne zariadenie – svoju sieť – vyplýva z legislatívy na ochranu hospodárskej súťaže. Namiesto toho začal 29. decembra 2006 s pomocou svojej vylepšenej siete predávať vlastnú službu IPTV.
„Na trhu tak vznikol faktický monopol, lebo podobnú službu širokopásmového prístupu na Slovensku v takomto rozsahu nemôže nikto iný poskytovať,“ vysvetľuje Peter Máčaj, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Slovanetu. „Veríme, že Protimonopolný úrad SR žiadosti vyhovie a pomôže vytvoriť na Slovensku konkurenčné prostredie, aby si zákazníci mohli voľne vyberať medzi produktmi viacerých poskytovateľov,“ dopĺňa Peter Máčaj.
Slovanet pripravoval spustenie IPTV na prvý štvrťrok 2007 na ADSL sieti ST, aj na vlastnej infraštruktúre. Konkurovať na trhu mieni najmä cenou a paletou ponúkaných služieb. Konanie ST zatiaľ znemožňuje priniesť väčšiemu počtu zákazníkov lacnejšiu a pestrejšiu internetovú televíziu a ostatné služby typu Triple Play. Aby mohol ST poskytovať širokopásmové služby, akými sú napríklad IPTV a video na vyžiadanie (VoD), musel upraviť svoju sieť. Tieto technologické zmeny už neposkytol svojim partnerom – telekomunikačným operátorom. Tak sa dostal do pozície faktického monopolistu pri poskytovaní viacerých širokopásmových služieb, ktoré tieto zmeny využívajú.