O nás

Tlačové správy

Bratislava 23.01.2012

Spam mažeme takmer 6 hodín ročne

Bratislava, 23.1.2012 – Súčasťou každodennej mailovej komunikácie sú aj spamy, ktoré užívateľom zapĺňajú mailové schránky nevyžiadanou poštou. Zamestnávateľom s ňou vznikajú pomerne vysoké náklady súvisiace so stratou pracovného času a prevádzkovateľom sietí a poštových serverov straty s údržbou informačných systémov. Na Slovensku je zamestnaných viac ako 2,4 milióna ľudí, z toho približne 33 % používa internet v práci. Ak v priemere strávime mazaním spamov 1,4 minúty denne, ročne stratíme touto činnosťou takmer 6 hodín z pracovného času. Pri priemernej hodinovej mzde 4,50 eur sa tak straty firiem a organizácií na Slovensku šplhajú na viac ako 20 mil. eur ročne. Telekomunikačná spoločnosť Slovanet realizuje výskumný projekt SPAMIA, ktorého cieľom je odhaliť, nové zákonitosti spamu a na základe týchto zistení, navrhnúť čo najúčinnejšie nástroje ako spam detegovať, aby sa celospoločenské náklady naň v čo najväčšom množstve eliminovali.

Aj keby sme neuvažovali s nákladmi na údržbu informačných systémov, straty v oblasti produktivity práce sú enormné. „Je ťažko presne zmerateľné, aké sú celkové finančné dôsledky spamov. Odhadli sme iba základné finančné straty a aj tie ukazujú vysoké čísla. Firmy sa môžu účinne brániť predovšetkým používaním kvalitných antispamových softvérov. Cieľom projektu SPAMIA je objavenie nových algoritmov na odhalenie spamu, a tak umožniť vylepšenie existujúcich či vznik nových antispamových softvérov. Jeho celospoločenský prínos bude spočívať vo významnej úspore nákladov, ktorá umožní spoločnostiam investovať peniaze do efektívnejších oblastí umožňujúcich rozvoj podnikania,“ uviedol Erik Lehotský, zodpovedný manažér projektu SPAMIA.

Projekt SPAMIA je podporovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci poskytnutých stimulov pre výskum a vývoj zo štátneho rozpočtu, v zmysle zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj v oblasti informačných a komunikačných technológií.

Poznámka: Údaje o počte používateľov internetu v práci zverejnila spoločnosť TNS Slovakia. Dostupné online: http://www.tns-global.sk/internet-vyuzivaju-tri-patiny-slovakov.
Prepočty, koľko času strávime v priemere denne mazaním spamu boli zverejnené v prieskume National Technology Readiness Survey SPAM Report, ktorý realizovala v roku 2009 Univerzita v Marylande v spolupráci so spoločnosťou Rockbridge, na 600 respondentoch v USA. Dostupné online na: http://www.technoreadymarketing.com/NTRS_2009_SPAM_Cost.php.