O nás

Tlačové správy

Bratislava 19.02.2009

Slovanetu vzrástli výnosy z vysokorýchlostného internetu o 90 percent

Bratislava 19. február 2009 – Slovanet dosiahol za uplynulý rok konsolidovaný obrat 24,7 miliónov eur (743,8 miliónov Sk), čo je o 14,6 percent viac ako v roku 2007. Výnosy z predaja širokopásmového internetu presiahli 5,4 miliónov eur (163,2 miliónov Sk). V porovnaní s rokom 2007 ide o nárast 87,4 percenta. Slovanet sa v minulom roku vyprofiloval na významného optického providera. Pri vysokorýchlostnom internete už dominuje predaj služieb na vlastnej optickej infraštruktúre so súčasným pokrytím viac ako 75 tisíc domácnosti nad predajom ADSL služieb na prenajatej infraštruktúre. Začiatkom roku 2009 Slovanet presiahol hranicu 30 tisíc klientov širokopásmového internetu.
Počas roku 2008 Slovanet významne rozšíril svoju klientelu zo segmentu malých a stredných firiem, z korporátneho segmentu a z verejného sektoru. Týmto zákazníkom poskytuje komplexné telekomunikačné riešenia ako dátové služby a virtuálne privátne siete, pripojenie k internetu, IP telefóniu či server housing. Napríklad tržby z dátových služieb medziročne narástli o 24,6 percent – na 8,8 miliónov eur (264,8 miliónov Sk). O viac ako 21,6 percent sa zvýšili výnosy Slovanetu z hlasových služieb, presiahli hranicu 4,5 miliónov eur (135,8 miliónov Sk).
Rok 2008 bol pre Slovanet rokom akvizícií, počas uplynulých mesiacov získal 6 lokálnych poskytovateľov internetu. Aj napriek tejto zložitej transformácii, ktorá vyžadovala výrazné investície do integrácie a rekonštrukcie týchto sietí či do modernej technológie, sa mu podarilo udržať v kladnom hospodárskom výsledku 282,2 tisíc eur (8,5 miliónov Sk). Stovky kilometrov získaných a dobudovaných optických vláken ale i rozširujúce sa pokrytie rádiovým spojením v desiatkach miest na Slovensku sa v nasledujúcom období prejavia na úsporách prevádzkových nákladov a na raste ziskov.
Vlastná infraštruktúra Slovanetu ďalej umožňuje dohľad nad všetkými prvkami siete, čo pozitívne ovplyvňuje starostlivosť o zákazníka. Zároveň dáva operátorovi priestor na odlíšenie sa od konkurencie a budovanie vlastnej identity jedinečným portfóliom služieb. V roku 2009 sa zameria na konsolidáciu získaných aktív, posilnenie klasického i alternatívneho predaja, zvýraznenie prítomnosti na trhoch, kde rozšíril svoje pôsobenie, či na zlepšovanie starostlivosti o zákazníka.
Poznámka: Uvedené hospodárske výsledky sú konsolidované za celú skupinu Slovanet vrátane dcérskych spoločností, podľa medzinárodných účtovných štandardov IFRS. Z nezaokrúhlených hodnôt v slovenských korunách boli prepočítané konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Sk.