O nás

Tlačové správy

Bratislava 09.11.2006

Slovanet znižuje nákup služieb od Slovak Telekomu

Bratislava 9. november 2006 – Slovanet, najväčší alternatívny poskytovateľ internetových a hlasových služieb na Slovensku, zoslabí doteraz intenzívne obchodné vzťahy s telekomunikačnou spoločnosťou Slovak Telekom. To znamená, že Slovanet pri súčasne platných podmienkach výrazne obmedzí nákup a marketingovú podporu telekomunikačných služieb, ktoré vychádzajú z veľkoobchodnej ponuky ST. Na základe tejto stratégie bude naďalej posilňovať svoju pozíciu jednotky medzi alternatívnymi operátormi v segmente domácností, menších firiem aj korporácií, avšak v maximálnej miere s využitím vlastných technológií.
Zmeny v obchodnej stratégii sa nijako negatívne nedotknú rozsahu a kvality služieb, ktoré Slovanet svojim zákazníkom poskytuje. Zároveň, okrem garancie nezmenenej kvality bude Slovanet naďalej prijímať objednávky na zriadenie hlasových, internetových a dátových služieb pre domácnosti aj firmy v rastúcom rozsahu ako doteraz.
Slovanet sa bude orientovať predovšetkým na poskytovanie internetových, dátových a hlasových služieb budovaných na svojej vlastnej infraštruktúre. Dôvodom je snaha zamedziť riziku budúceho rastu nákladov a nepredvídateľným zmenám neprimerane vysokých veľkoobchodných cien ST. Tieto ceny navyše neodzrkadľujú úroveň cien a podmienky, ktoré ST ponúka vlastným koncovým zákazníkom. „Chceme poskytnúť klientom lacnejšie a pružnejšie produkty, ktoré nebudú limitované obmedzujúcou ponukou dominantného operátora. Veľkoobchodné služby Telekomu budeme naďalej využívať len v nevyhnutnej miere, keďže pre nás predstavujú vysoké strategické riziko,“ vysvetľuje Peter Máčaj, výkonný riaditeľ Slovanetu.
Ani po niekoľkých rokoch a mnohých rokovaniach manažment Telekomu nevytvoril taký predajný model, ktorý by bol prínosom pre rozvoj telekomunikačného trhu na pevnej infraštruktúre. Výsledkom väčšiny stretnutí bolo len absolútne odmietnutie návrhov, ktoré alternatívni operátori Telekomu predložili. Konkurenčné prostredie, ktoré je v ostatných krajinách EÚ štandardom, nedokázal zabezpečiť ani Telekomunikačný úrad SR. Súboj s bývalým monopolom regulátor prehráva na celej čiare. Využívanie pevnej siete Slovak Telekomu preto zostáva nerentabilné. Z tohto dôvodu už v segmente firemných klientov Slovanet v posledných mesiacoch zrušil množstvo prenajatých dátových liniek ST a nahradil ich vlastnou infraštruktúrou. Z rovnakého dôvodu u nás intenzívne klesá aj celkové využívanie pevných telefónnych liniek, čím sa zvyšuje zaostávanie Slovenska za okolitými krajinami.
Súvisiace informácie – vybrané tlačové správy spoločnosti Slovanet:
Telekom naďalej ignoruje povinnosť nákladovej orientácie svojich cien
Závažné podozrenia voči telekomunikačnému monopolu
Zákazníci Slovanetu čakajú s vyššou rýchlosťou už len na Telekom
Slovanet výrazne zvyšuje rýchlosti a dáta klientom ADSL internetu, vzniknutú stratu vyúčtuje Telekomu
Slovanet nesúhlasí s cenami DSL internetu ST, požiada o regulačný zásah
ST predstavil veľkoobchodný model pre poskytovanie DSL, prípojky od telefónnych služieb neoddelil