O nás

Tlačové správy

Bratislava 27.07.2009

Slovanet zmodernizuje sieť v Bratislave

Bratislava 27. júl 2009 – Slovanet začal s rozsiahlou rekonštrukciou svojej bratislavskej internetovej infraštruktúry. Technické úpravy vykonáva najmä v častiach siete, ktoré v roku 2008 získal akvizíciou lokálnych poskytovateľov Micronet a Robur. Pre zákazníkov sa modernizácia siete prejaví pri nezmenených poplatkoch na zvyšovaní rýchlosti a spoľahlivosti pripojenia. Zároveň Slovanetu umožní urýchliť proces zriaďovania, prípadne zmeny služieb pre svojich klientov.
Operátor vykonáva paralelne viacero typov úprav. „Na mnohých miestach zavádzame do siete optickú infraštruktúru, na ktorú nasadzujeme kvalitné prepínače a smerovače Cisco. V ostatných častiach zvyšujeme kapacitu pripojenia prvkov siete a nahrádzame doterajšie prepínače novými, diaľkovo manažovateľnými. Tie nám umožnia skvalitniť služby pre našich klientov,“ približuje úpravy Jozef Nošík, vedúci oddelenia technického rozvoja Slovanetu. Zámerom operátora je aj postupne rozširovať dostupnosť kompletného portfólia internetových, televíznych a telefónnych služieb v miestach, v ktorých to odkúpená infraštruktúra doposiaľ technicky neumožňovala.
Slovanet približne pred mesiacom úspešne zrealizoval prvú časť pilotných úprav vo Vrakuni. Koncom júla spúšťa druhú časť pilotnej prevádzky v okolí zimného štadióna. Celý projekt modernizácie naplánoval na najbližších 9 mesiacov. Celkovo rekonštrukciu zrealizuje vo vyše 1300 vchodoch na viac ako 150 uliciach Bratislavy.