O nás

Tlačové správy

Bratislava 14.03.2012

Slovanet zefektívňuje, ziskovosť si udržal aj v roku 2011

Bratislava, 14. marec 2012 – Pozitívne konsolidované hospodárske výsledky si spoločnosť Slovanet udržiava aj v období ekonomickej krízy. Operátor dosiahol za uplynulý rok takmer 5% nárast výnosov z pravidelne poskytovaných služieb, ktoré predstavujú najdôležitejšiu časť výnosov spoločnosti. Ich výška neustále rástla, v roku 2011 dosiahli 23,64 mil. Eur. Z dôvodu menšieho objemu jednorazových projektov celkové tržby Slovanetu medziročne poklesli o 4,7 %, v minulom roku sa dostali na hodnotu 29,78 mil. Eur. Operátor dosiahol úspech najmä vďaka výnosom z poskytovania širokopásmového internetu a televízie, ktoré medziročne vzrástli o 20,9 % na úroveň 6,56 mil. Eur. Táto skutočnosť potvrdzuje vhodnú stratégiu spoločnosti ako triple play operátora v retailovom segmente. Prevádzkový zisk EBITDA dosiahol 6 mil. Eur, čo predstavuje 10,5% nárast v porovnaní s rokom 2010. EBITDA marža sa zvýšila zo 17,4 % na historicky najvyššiu hodnotu 20,2 % z výnosov.
„Aj v tomto náročnom hospodárskom období sa nám podarilo udržať pozitívne ekonomické výsledky. Napriek turbulenciám a silnej konkurencii v telekomunikačnom odvetví sme dokonca prijímali aj nových pracovníkov. Tlak na zvyšovanie efektivity vnútropodnikových procesov nám zase priniesol pokles nákladov a udržanie zisku,“ hodnotí Peter Máčaj, výkonný riaditeľ spoločnosti Slovanet. „Pomalší rast a tlak na ceny služieb v biznis segmente sa nám podarilo nahradiť úspechom v poskytovaní služieb internetu, televízie a telefonovania pre domácnosti, kde sme dokázali zvýšiť výnosy o viac ako pätinu. K tomuto nárastu prispeli aj minuloročné akvizície spoločností WiMAX Telecom Slovakia a M-Elektronik,“ dodáva Máčaj.
V roku 2011 Slovanet naďalej investoval do rozvoja vlastnej infraštruktúry, čo mu prinieslo výrazné úspory nákladov. Z 25,82 mil. Eur medziročne poklesli až na 23,78 mil. Eur, čo predstavuje takmer 8% zníženie. K pozitívnemu hospodárskemu výsledku prispela aj pokračujúca optimalizácia firemných procesov.