O nás

Tlačové správy

Bratislava 20.02.2002

Slovanet zaznamenáva stabilný rast

Bratislava, 20. február 2002 – Podľa predbežných hospodárskych výsledkov dosiahli akciové spoločnosti Slovanet a ViaPVT v roku 2001 celkový obrat 307 mil. Sk a odhad zisku pred zdanením a odpismi (EBITDA) sa pohybuje vo výške 10 mil. Sk. Tržby za vlastné tovary a služby dosiahli takmer 270 mil. korún, čím Slovanet prekročil plán o 12 % a nárast tržieb oproti roku 2000 predstavuje viac ako 54 %. Stúpol aj počet zamestnancov spoločnosti, ktorý sa zvýšil zo 79 v roku 2000 na 89 v roku 2001, pričom sa posilnil najmä technicko-vývojový tím a obchodné oddelenia. Ukazovatele sú uvádzané súhrnne za spoločnosti Slovanet a ViaPVT, ktoré pôsobia na trhu pod spoločnou značkou a postupne smerujú k úplnej fúzii.
V minulom roku nastala zmena štruktúry zákazníkov spoločnosti, ktorú spôsobila výraznejšia orientácia portfólia služieb a marketingových aktivít smerom k firemnej klientele. Súčasne Slovanet zaznamenal zmenu pomeru výnosov v prospech tohto segmentu na úkor segmentu domácností. Slovanet sa vývojom nových služieb orientuje na integrované komunikačné riešenia najmä pre firemnú klientelu, ktoré dopĺňajú existujúce produkty pre menších zákazníkov a domácnosti. Táto stratégia sa ukázala ako úspešná a prispela k dosiahnutiu celkovej stability spoločnosti napriek súčasným nepriaznivým podmienkam na telekomunikačnom trhu nielen v Slovenskej republike, ale aj celosvetovo.
Vedenie spoločnosti prezentuje výsledky ako dôkaz, že aj počas recesie na telekomunikačnom trhu môže podnik s vhodnou štruktúrou produktového portfólia a racionálnym plánovaním prosperovať už po niekoľkých rokoch existencie.