O nás

Tlačové správy

Bratislava 12.11.2010

Slovanet zaznamenal rast zisku

Bratislava 12. november 2010 – Telekomunikačný operátor Slovanet zverejnil hospodárske výsledky za prvých deväť mesiacov tohto roka. Spoločnosť pokračuje v pozitívnom raste pri zachovaní zdravých ekonomických ukazovateľov. Prevádzkový zisk vzrástol medziročne o 40 percent a dosiahol 4,5 mil. Eur pri EBITDA marži 19%. Zisk pred zdanením stúpol 3,3 krát a dosiahol hodnotu 1,36 mil. Eur. Celkové výnosy Slovanetu za prvé tri štvrťroky 2010 dosiahli 24,3 milióna Eur, čo predstavuje v porovaní s rovnakým obdobím minulého roku nárast o 22,3 percenta. Časť nárastu tržieb pritom predstavujú jednorazové poplatky v rámci modernizácie sieťových technológí pre viacerých významných klientov operátora.
Slovanetu sa darilo aj v oblasti produktov pre domácnosti. „Tak ako sme minimalizovali náklady na prenájom sietí v prospech investícií do vlastnej infraštruktúry v biznis segmente, začína tento prístup prinášať ovocie aj pri produktoch pre rezidenčných zákazníkov. Počet klientov pripojených na našej vlastnej optickej sieti neustále rastie. Znižuje sa tým celkový podiel využitia DSL siete, ktorú si musíme prenajímať od dominantného operátora. O hospodárnosti tohto kroku dnes hovoria aj naše výsledky,“ potvrdzuje Peter Máčaj, výkonný riaditeľ Slovanetu.
Pri medziročnom porovnaní medzi rovnakými štvrťrokmi vzrástli výnosy z poskytovania širokopásmového internetu na vlastnej infraštruktúre o 6 percent, dátové komunikačné služby pre korporátny segment si polepšili o viac ako 5 percent. Naopak, v súlade s vývojom na trhu poklesli výnosy z hlasových služieb o takmer 10 percent.
Poznámka: Uvedené hospodárske výsledky sú konsolidované za celú skupinu Slovanet vrátane dcérskych spoločností, účtovná metodika skupiny Asseco je založená na štandarde IFRS.