O nás

Tlačové správy

Bratislava 23.04.2002

Slovanet zaregistruje vlastnú certifikačnú autoritu

Bratislava, 23. apríl 2002 – Elektronický podpis, resp. certifikát je kód, ktorý sa pripája k elektronickým dokumentom pri ich prenose prostredníctvom počítačových sietí. Pomocou elektronického podpisu je možné potvrdiť totožnosť odosielateľa, pravosť dokumentov a ich bezpečné šifrovanie.
Pre jeho skutočné zavedenie do praxe je potrebné splniť niekoľko ďalších legislatívnych krokov, ako napríklad vydať vykonávacie vyhlášky k predmetnému zákonu, prípadne schváliť zákon o elektronickom obchode. Najdôležitejšou podmienkou je však vznik, registrácia a akreditácia komerčných tzv. certifikačných autorít (CA), ktoré ako jediné budú oprávnené certifikáty pre elektronický podpis vydávať.
Spoločnosť Slovanet, a.s. prostredníctvom sesterskej spoločnosti ViaPVT prevádzkuje na Slovensku už od roku 1998 neakreditovanú CA pod názvom Prvá slovenská certifikačná autorita. Jej podoba v súčasnosti spĺňa ustanovenia nového zákona. PSCA počas svojej existencie vydala už niekoľko stoviek osobných, firemných, a serverových certifikátov. Slovanet sa aktívne zúčastňuje aj na budovaní interných CA pre veľké organizácie, odkiaľ získava skúsenosti pre budúcu akreditáciu komerčnej CA.
„Už v prvých mesiacoch po nadobudnutí účinnosti zákona o elektronickom podpise sa budeme registrovať ako neakreditovaná CA. Následne po vydaní príslušných vyhlášok máme záujem stať sa prevádzkovateľom akreditovanej CA, či už samostatne alebo ako súčasť konzorcia viacerých firiem“, hovorí Peter Máčaj, technický riaditeľ Slovanetu. Rozdiel medzi akreditovanou a neakreditovanou certifikačnou autoritou je pritom práve v splnení kritérií ešte nevydaných vyhlášok NBÚ a ďalších ustanovení zákona. Tieto určia pomerne prísne materiálne, priestorové, technické, personálne, organizačné a právne podmienky, ktoré musí akreditovaná CA spĺňať.
Najmä stredné a väčšie organizácie s územne rozľahlou štruktúrou sa už v súčasnosti zaujímajú o využitie elektronického podpisu vo vnútri podniku, ale aj pre zabezpečenie styku s klientmi. Slovanet takéto riešenia zaviedol nielen pre niektorých významných zákazníkov, ale aktívne ho využíva aj v samotnej firme. „Potvrdzovanie dovoleniek, dochádzka, zasielanie výplatných pások, zmlúv podpísaných elektronicky bez zbytočného papierovania sú každodennou súčasťou práce našej spoločnosti. Aj vďaka tomu sme schopní s úspechom aplikovať bezpečnostné riešenia pre našich ďalších partnerov,“ dopĺňa P. Máčaj.