O nás

Tlačové správy

Bratislava 24.03.2003

Slovanet založil dcérsku spoločnosť ViaSec

Bratislava, 24. marec 2003 – V rámci organizačných zmien, ktoré súvisia s prebiehajúcou fúziou Slovanetu s ViaPVT, vznikla koncom minulého roku samostatná dcérska spoločnosť s ručením obmedzeným ViaSec. Spoločnosť ViaSec majetkovo 100%-ne patrí do skupiny podnikov Slovanet.

“Medzi Slovanetom a jeho dcérskou spoločnosťou bude naďalej existovať úzka spolupráca. Cieľom založenia ViaSecu bolo najmä technologické, systémové a organizačné osamostatnenie, ktoré nám umožní lepšie a rýchlejšie vyhovieť požiadavkám Národného bezpečnostného úradu, ďalších inštitúcií a zákazníkov”, vysvetľuje Ľuboš Batěk, riaditeľ ViaSecu.

Tím spoločnosti ViaSec bol vytvorený z niekoľkých špecialistov materskej spoločnosti, ktorí sa venovali problematike informačnej bezpečnosti a stoja aj za vznikom Prvej slovenskej certifikačnej autority v roku 1998. ViaSec na seba s prevádzkou certifikačnej autority prebral aj záväzok splniť podmienky, ktoré pre jej činnosť vyžaduje Zákon o elektronickom podpise.

“Okrem zákaziek prevzatých od materskej spoločnosti a prípravy certifikačnej autority sa vo väčšom množstve začíname venovať aj poskytovaniu služieb spojených so Zákonom o ochrane osobných údajov. Už počas krátkej doby samostatnej existencie sa nám už podarilo získať dôveru klientov a  v súčasnosti pracujeme na niekoľkých náročných bezpečnostných projektoch,“ dodáva Ľ. Batěk.