O nás

Tlačové správy

Bratislava 29.11.2004

Slovanet za obnovu Vysokých Tatier

Bratislava, 29. november 2004 – V súvislosti s prírodnou katastrofou, ktorá pred dvoma týždňami postihla Vysoké Tatry, sa Slovanet zapojil do spoločnej propagácie akcie za ich záchranu, organizovanej Asociáciou poskytovateľov internetu.

Podporou Združenia Vysoké Tatry sa Slovanet snaží o obnovu oblasti Vysokých Tatier, zasiahnutej živelnou pohromou. Finančné prostriedky vyzbierané Združením Vysoké Tatry budú použité na záchranné práce a  odstraňovanie priamych škôd spôsobených víchricou. Taktiež budú slúžiť na  obnovu objektov postihnutých živelnou pohromou, ako aj obnovu fauny a flóry Vysokých Tatier.

Každý, kto na číslo účtu 133 2004 133 / 8080 v HVB Bank Slovakia, a.s. poukáže finančné prostriedky, dary a dotácie, pomôže tak pri odstraňovaní škôd a najmä pri obnove národného parku. Môže tak prejaviť solidaritu s  ľuďmi v núdzi, ako aj spolupatričnosť ku svojej krajine. Prispejte aj vy a  vráťte tak spolu so Slovanetom život Tatrám.

Bližšie informácie o Združení Vysoké Tatry a ich aktivitách získate na  stránke www.tis-slovakia.sk.