O nás

Tlačové správy

Bratislava 20.08.2003

Slovanet varuje pred možným zneužívaním elektronickej pošty

Bratislava, 20.8.2003 – Nechránený e-mail patrí k najzraniteľnejším formám komunikácie. Pritom prostredníctvom neho bývajú neraz posielané dôverné obchodné dokumenty alebo korešpondencia, ktorá má byť ukrytá pred nežiadúcimi pohľadmi. Práca s nezabezpečenou elektronickou poštou môže byť draho zaplatená stratou dôvery obchodných partnerov pri jej zneužití. Cena ochrany a identifikácie e-mailov šifrovaním alebo elektronickým podpisom je len zlomkom prípadnej finančnej ujmy pri zneužití dôverných informácií.

“Vydávať sa za niekoho iného pri písaní e-mailu nie je problém ani pre  málo zdatného užívateľa. Bez využívania elektronického podpisu sa dá len ťažko overiť pravá identita odosielateľa. Elektronický podpis jednoznačne dokazuje, že odosielateľom e-mailu je skutočne ten, kto sa za neho vydáva,” hovorí Ľuboš Batěk, riaditeľ spoločnosti Viasec. “Elektronický podpis vyjadruje taký stupeň dôvery, akoby sa odosielateľ elektronickej pošty zakaždým preukázal občianskym preukazom. Certifikačná autorita nahrádza tento úkon a ručí za to, že podpísaný e-mail skutočne odoslal ňou preverený majiteľ.”

Certifikát, na základe ktorého zákazník používa elektronický podpis, vydáva certifikačná autorita (CA). Národný bezpečnostný úrad ako prvú CA na Slovensku zaregistroval Prvú slovenskú certifikačnú autoritu (PSCA), ktorá bola založená už v roku 1998. PSCA prevádzkuje spoločnosť Viasec, s.r.o., Bratislava, dcérska spoločnosť Slovanetu, a.s., Bratislava. Záujemcovia o elektronický certifikát PSCA ho môžu získať prostredníctvom vyškolených pracovníkov tzv. registračných autorít, ktoré nájdu takmer na všetkých pobočkách Slovanetu.