O nás

Tlačové správy

Bratislava 05.03.2003

Slovanet upevňuje pozíciu lídra

Bratislava, 5. marec 2003 – Slovanet, podľa rebríčka Trend Top Telecom najväčší nezávislý poskytovateľ internetových a komunikačných služieb na Slovensku, zaznamenal v roku 2002 tržby z predaja tovarov a vlastných výrobkov a služieb na úrovni 337,5 miliónov Sk, čo predstavuje ročný rast o 69 miliónov Sk. Ukazovatele sú uvádzané súhrnne za spoločnosti Slovanet a ViaPVT, ktoré sa nachádzajú v poslednej fáze ich zlúčenia.

Slovanet zároveň dosiahol kladný prevádzkový hospodársky výsledok pred zdanením a odpismi (EBITDA) v hodnote takmer 18 miliónov. EBITDA tak oproti predchádzajúcemu roku narástla o viac ako 100 %. Odpisy z investícií do nových technológií spôsobili, že spoločnosť v minulom roku ešte nevykázala účtovný zisk. Vďaka týmto investíciám však spoločnosť mohla rozšíriť portfólio služieb s vyššou pridanou hodnotou a má zabezpečený dostatočný potenciál do budúcnosti. Slovanetu sa v roku 2002 podarilo výrazne znížiť podiel cudzích zdrojov na  celkovom imaní na úroveň 22 %.

Slovanet ako jedna z mála spoločností na stagnujúcom telekomunikačnom trhu dokázal udržať kladné hodnoty ekonomických ukazovateľov. Nárast podielu tržieb za služby s pridanou hodnotou je signálom, že v nasledujúcom roku spoločnosť dosiahne pozitívne hospodárske výsledky vrátane kladného hospodárskeho výsledku.