O nás

Tlačové správy

Bratislava 06.03.2006

Slovanet ukončil rok 2005 so ziskovým hospodárením pri rekordných tržbách

Bratislava, 6. marec 2006 – Podľa predbežných hospodárskych výsledkov dosiahli tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb u najväčšieho alternatívneho operátora doteraz najvyššiu hodnotu – 464 miliónov korún, čo predstavuje medziročný nárast 22 percent. Zisk pred zdanením, odpismi, úrokmi a amortizáciou (EBITDA) dosiahol 42 mil. korún a pozitívnu hodnotu dosiahol aj zisk pred zdanením podľa slovenských účtovných štandardov.
„Rok 2005 bol pre Slovanet prvým rokom prevádzky v podobe univerzálneho telekomunikačného operátora. V súčasnosti poskytujeme okrem internetových služieb pre firmy a domácnosti, dátových služieb pre stredné a veľké podniky aj plnohodnotné telefónne služby všetkým zákazníckym segmentom,“ komentuje minulý rok Peter Máčaj, výkonný riaditeľ Slovanetu. „Napriek pretrvávajúcemu monopolu Slovak Telecomu vo viacerých oblastiach a klesajúcim cenám niektorých druhov služieb sme opäť dosiahli na slovenskom trhu výnimočnú kombináciu silného rastu tržieb pri ziskovom hospodárení. Medzi výsledky, na ktoré sme hrdí, počítame aj náš projekt internetizácie vidieckych oblastí Slovenska, v rámci ktorého sme pripojili do internetu už viac ako 70 menších obcí.“
Na výnosoch v roku 2005 sa najväčšou mierou podieľali tržby z virtuálnych privátnych sietí pre veľké podniky a organizácie nasledované ADSL internetom, ktorý zaznamenal 100-percentný medziročný rast predaja. Rastúcou hviezdou sú telefónne služby, kde Slovanet vstúpil na trh až v treťom štvrťroku, ale napriek tomu v tomto segmente predal služby za viac ako 30 miliónov korún.