O nás

Tlačové správy

Bratislava 26.08.2004

Slovanet: Tržby dosiahli najvyššiu úroveň v histórii

Bratislava, 26. 8. 2004 – Podľa predbežných hospodárskych výsledkov dosiahla spoločnosť Slovanet v prvom polroku 2004 celkové tržby za predaj tovaru a služieb v hodnote 162,8 mil. korún. Zisk pred zdanením, odpismi, úrokmi a amortizáciou (EBITDA) predstavoval objem 11,7 mil. korún. Slovanet tak dosiahol historicky najvyšší obrat od vzniku spoločnosti. K tomuto obchodnému úspechu prispelo najmä získanie niekoľkých významných zákaziek v biznis segmente a spustenie nových služieb pre domácnosti a menšie firmy.

Slovanet oproti rovnakému obdobiu v minulom roku investoval  niekoľkonásobne viac do modernizácie svojej sieťovej infraštruktúry a nákupu nových zariadení. Celková výška investícií presiahla 45 mil. korún. Slovanet sa intenzívne pripravuje na poskytovanie hlasových služieb a klientom chce ponúknuť výhodnejšie telefonovanie už do konca tohto roku. V priebehu prvého polroka spustil Slovanet prevádzku modernej komunikačnej technológie MPLS. Nová technológia si taktiež vyžiadala rozsiahle investície a prestavbu komunikačnej siete Slovanetu.

Celková výška tržieb za prvý polrok 2004 stúpla oproti rovnakému obdobiu minulého roka takmer o 11%, kedy dosiahla 147 mil. korún. K medziročnému vzostupu tržieb prispeli okrem realizácie rozsiahlych projektov pre svojich veľkých zákazníkov aj pozitívne reakcie klientov na  zvyšovanie kvality a znižovanie cien poskytovaných služieb. Tieto zapríčinili silný nárast predovšetkým v oblasti predaja internetového pripojenia pre domácnosti a menšie firmy. Slovanet v poslednom období výrazne investoval do technologického rozvoja, preto v najbližšom roku očakáva ešte efektívnejšie zhodnotenie aktív spoločnosti.