O nás

Tlačové správy

Bratislava 14.12.2009

Slovanet testuje bezdrôtový internet s rýchlosťou 300 Mbit/s

Bratislava 14. december 2009 – Telekomunikačný operátor Slovanet testuje bezdrôtové zariadenia, ktoré dosahujú prenosové rýchlosti 300 Mbit/s. Z prvých výsledkov testov sa prejavili ako mimoriadne stabilné. Vďaka kvalite spojenia a vysokej prenosovej kapacite môžu slúžiť napríklad na sprostredkovanie kompletných triple play služieb (kombinácie internetu, televízie a telefonovania) pre domácnosti či na zabezpečenie náročných dátových riešení pre firemných zákazníkov.
„Rádiové zariadenia s takýmito vlastnosťami majú široké možnosti uplatnenia. Môžu poslúžiť ako záložné riešenia optických spojení, prípadne ako ich plnohodnotná náhrada vo vzdialených lokalitách, kde v súčasnosti optiku nie je rentabilné budovať,“ uvádza Jozef Nošík, vedúci oddelenia technického rozvoja a predajnej podpory Slovanetu. Pre operátora je užitočné disponovať takýmito zariadeniami aj pre ďalšie prípady. Napríklad ak si náročný klient vyžaduje optiku, ale kvôli samotnému procesu schvaľovania a výstavby ho delí od zapojenia niekoľko mesiacov, môže mu operátor ponúknuť toto rádiové pripojenie ako dočasné riešenie.
Testované bezdrôtové vysokokapacitné zariadenia umožňujú použitie v licencovaných rádiových pásmach z frekvenčného rozsahu 8 až 38 GHz. Ich plošnému nasadeniu pre segment domácností zatiaľ bráni aj výška poplatkov za licencie. Slovanet bude zariadenia pre uvedené pásma naďalej testovať a zároveň vyhodnocovať príležitosti, ako ich čo najefektívnejšie využiť pri širšom zavádzaní do praxe.