O nás

Tlačové správy

Bratislava 18.02.2010

Slovanet telekomunikačným operátorom poisťovní Groupama

Bratislava 18. február 2010 – Groupama poisťovňa, a.s. a Groupama životná poisťovňa, a.s. sa stali novými klientami telekomunikačného operátora Slovanet, ktorý im navrhol a zrealizoval komplexné riešenie dátových a hlasových služieb. Slovanet bude pre skupinu poisťovní Groupama na Slovensku zabezpečovať služby virtuálnej privátnej siete a serverhousingového centra, prevádzku IP telefónie, vrátane dodávky a outsourcingu kompletného hardvérového zabezpečenia, služby priameho pripojenia do verejnej telefónnej siete či spojenie so svojou materskou spoločnosťou vo Francúzsku.
„Naše riešenie prinieslo poisťovniam Groupama okrem iných výhod aj bezplatné telefonovanie zadarmo v rámci celej siete pobočiek – navyše, s možnosťou priameho interného prepájania hovorov medzi pobočkami v rôznych mestách,“ uviedol Martin Kiss, obchodný riaditeľ Slovanetu. Celý proces prechodu dokázal operátor zabezpečiť v mimoriadne krátkom čase – podpis zmluvy sa uskutočnil do mesiaca od prvej ponuky a následná realizácia bola dokončená do ďalšieho mesiaca.
Obidve poisťovne donedávna využívali dátové a telekomunikačné služby viacerých dodávateľov. „Komplexné riešenie, ktoré nám Slovanet ponúkol, nám umožnilo nahradiť viacerých dodávateľov jednou súhrnnou zmluvou s úsporou 30 až 35 percent nákladov na dátové a telekomunikačné služby. Vďaka riešeniu od Slovanetu sme získali kapacity na efektívne a rýchle telefonické vybavovanie požiadaviek a dotazov mnohonásobne vačšieho počtu zákazníkov. Využívaním služieb Slovanetu sa tak zvýši komfort a kvalita služieb pre našich klientov,“ zhodnotil výhody spolupráce Ing. Demeter Markulček, poradca a asistent generálneho riaditeľa poisťovne Groupama.
Rozšírením klientskej základne o Groupama poisťovňu a Groupama životnú poisťovňu si Slovanet upevnil dominantnú pozíciu telekomunikačného operátora v oblasti financií a poisťovníctva, kde už svoje služby poskytuje napr. Všeobecnej zdravotnej poisťovni, Generali Slovensko, Union poisťovni, Union zdravotnej poisťovni ai.