O nás

Tlačové správy

Bratislava 26.02.2008

Slovanet spustil unikátnu technológiu DWDM

Bratislava, 26. február 2008 – V polovici februára Slovanet uskutočnil migráciu celej metropolitnej kostrovej siete v hlavnom meste na technológiu DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) od spoločnosti Cisco. Spolu s nasadením unikátneho variantu DWDM, s takzvanými ROADM uzlami, Slovanet zároveň zrealizoval zvýšenie kapacity svojej metropolitnej kostry na rýchlosť až 10 Gbit/s. Stal sa tak jedným z prvých operátorov na Slovensku, ktorý nasadil tieto moderné technológie.
Rastúce požiadavky zákazníkov na rýchlosť, ale aj rozvoj služieb, ktoré si vyžadujú vysokú kapacitu siete (napr. digitálna televízia), prinášajú potrebu dynamicky rozširovať infraštruktúru. DWDM je plnohodnotnou alternatívou k nákladnej výstavbe siete, umožňuje pripojiť omnoho viac zákazníkov s využitím existujúcich trás. Slovanet nasadil jeden z najmodernejších variantov DWDM, s uzlami typu ROADM (Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer). Jeho špecifikom je možnosť realizovať zmeny v sieti za plnej prevádzky a bez akéhokoľvek negatívneho dopadu.
„S implementáciou DWDM technológie sme začali koncom minulého roka. Jej nasadenie nám prinesie možnosť mnohonásobne rozširovať kapacitu súčasných optických trás. Existujúca celoslovenská sieť tak kapacitne zvládne očakávaný rast klientov vo firemnom segmente, aj nové služby pre domácnosti ako je internet s rýchlosťami v desiatkach megabitov za sekundu či digitálna televízia,“ hovorí technicko-prevádzkový riaditeľ Slovanetu Peter Tomášek.
Technológia DWDM poskytuje možnosť rozšíriť prenosové pásmo, ktoré ponúka existujúca optická infraštruktúra. Je založená na takzvanom multiplexovaní, teda súčasnom vysielaní viacerých signálov s rôznymi dĺžkami do jedného optického vlákna. Zvyšuje sa tak kapacita súčasnej siete a odstraňuje nevyhnutnosť budovania novej infraštruktúry.