O nás

Tlačové správy

Bratislava 29.06.2004

Slovanet spustí MPLS v 46 mestách Slovenska

Bratislava, 29. jún 2004 – Slovanet pripravil od 1. júla 2004 oficiálne spustenie modernej komunikačnej technológie Multiple Protocol Label Switching (MPLS), ktorá doposiaľ bežala v skúšobnej prevádzke. Použitie technológie je výhodné najmä pre stredné a väčšie podniky s územne rozsiahlou organizačnou štruktúrou a väčším počtom pobočiek. Súčasné riešenia často vyžadujú od  odborných zamestnancov veľmi komplexné vedomosti o manažmente sietí. MPLS naproti tomu ponúka jednoduchšiu a výhodnejšiu údržbu a správu firemných sietí. Komunikačné riešenie MPLS zároveň umožňuje garantovať niekoľko úrovní SLA (Service Level Agreement).

Slovanet sa štartom ostrej prevádzky zaradí do malej elitnej skupiny poskytovateľov komunikačných služieb na Slovensku, ktorí dokázali implementovať MPLS do svojej siete. Až v 36 najväčších mestách poskytne Slovanet plnohodnotné MPLS služby a v ďalších 10 uzloch bude prevádzkovať MPLS prístupové body.

Nová technológia si vyžiadala rozsiahle investície a  prestavbu komunikačnej siete Slovanetu. Napriek náročnosti zmien neboli potrebné žiadne významnejšie prerušenia poskytovania služieb. Technickí špecialisti spoločnosti a externí dodávatelia odovzdali celý projekt do prevádzky v stanovenej lehote. Dodávateľom sieťových komponentov je renomovaná spoločnosť Cisco Systems.