O nás

Tlačové správy

Bratislava 12.09.2006

Slovanet sa stal členom SAKT

Bratislava 12. september 2006 – Slovanet sa stal novým členom Slovenskej asociácie pre káblové telekomunikácie (SAKT), ktorá momentálne združuje 156 firiem, živnostníkov a organizácií. „Naším hlavným dôvodom členstva bola príprava Slovanetu na poskytovanie kompletného balíčka Triple Play, čo znamená, že k internetu a telefonovaniu chceme v budúcnosti pridať aj IPTV, televíziu poskytovanú prostredníctvom širokopásmového pripojenia do internetu. K tomuto kroku je potrebná spolupráca s medzinárodnými združeniami vysielateľov a domácimi organizáciami kolektívnej správy práv ako sú SOZA, Slovgram, Lita a ďalších, s ktorými práve SAKT spolupracuje,“ vysvetľuje produktový manažér Vladimír Gábor. „Zároveň od členstva očakávame rýchlejší prístup k informáciam z oblasti autorských a licenčných práv, či už domácich alebo zahraničných televízií a distribútorov,“ dodáva V. Gábor.
SAKT spolupracuje s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Telekomunikačným úradom SR, Radou pre vysielanie a retransmisiu a ďalšími inštitúciami pri tvorbe telekomunikačného zákona a zákona o rozhlasovom a televíznom vysielaní, vytvára podmienky pre spoluprácu miestnych televíznych štúdií. Zároveň pomáha svojim členom pri žiadaní o licencie, organizuje pre nich odborné semináre a konferencie so zameraním na domáce a zahraničné poznatky o káblovej televízii.