O nás

Tlačové správy

Bratislava 20.02.2013

Slovanet s novým výkonným riaditeľom

Bratislava, 20. február 2013 – Významný slovenský telekomunikačný operátor Slovanet obnovuje v zložení svojho manažmentu pozíciu generálneho riaditeľa, zastávať ju bude doterajší výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva Peter Máčaj. Prevádzkové a obchodné úseky dostane pod svoju priamu kompetenciu nový výkonný riaditeľ spoločnosti Miroslav Beňo, skúsený manažér z oblasti softvérového a telekomunikačného biznisu. Pre Slovanet pôvodne prišiel realizovať projekt analýzy a zvyšovania efektivity firemných procesov.

„Mojim cieľom je uskutočniť v Slovanete zmeny v konečnom dôsledku zamerané na spokojnosť zákazníkov, bez ohľadu na to, aké služby od nás odoberajú. Pre naplnenie náročných obchodných cieľov spoločnosti považujem za potrebné najmä zefektívniť firemné procesy vrátane vyladenia informačných tokov a optimalizovať organizačnú štruktúru, v ktorej budú kľúčové pozície obsadené tými najlepšími“, objasňuje svoje zámery Miroslav Beňo.

Pozíciu výkonného riaditeľa mu ponúkol Slovanet len niekoľko mesiacov potom, ako pre operátora prišiel realizovať projekt analýzy a zvyšovania efektivity firemných obchodných a niektorých technických procesov. „Možnosť participovať na tak zaujímavom projekte ma oslovila, preto som súhlasil s výzvou podieľať sa na realizácii zmien priamo zvnútra. Myslím si, že Slovanet má potenciál ešte výraznejšie posilniť svoje postavenie na slovenskom trhu poskytovateľov internetových, telekomunikačných a IT služieb a osobne ma láka byť pri napĺňaní tohto zámeru,“ dopĺňa Beňo.

Ing. Miroslav Beňo vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave a v priebehu svojho profesijného postupu pracoval na vedúcich pozíciách najmä obchodného zamerania vo viacerých softvérových a telekomunikačných spoločnostiach, stál napríklad aj pri zrode spoločnosti EuroWeb a niekoľko rokov pracoval aj v Slovak Telekome. Neskôr pôsobil aj v oblasti manažérskeho vzdelávania.

V rámci organizačných zmien spojených s obsadením pozície výkonného riaditeľa Slovanet povýšil na samostanú úroveň aj dva ďalšie úseky – obchodný úsek pre rezidenčný predaj a úsek podpory predaja. Ich riaditeľmi sa stali súčasní manažéri spoločnosti Ing. Dušan Križan a Ing. Ján Michlík, doteraz pôsobiaci na strednej úrovni riadenia.