O nás

Tlačové správy

Bratislava 10.05.2004

Slovanet: Rok zisku a produktivity

Bratislava, 10. máj 2004 – Spoločnosť Slovanet dosiahla v roku 2003 celkové tržby za predaj tovaru a služieb v hodnote takmer 290 mil. Sk. Zisk pred zdanením, odpismi, úrokmi a amortizáciou (EBITDA) predstavoval objem 36,7 mil. Sk. V roku 2003 sa už prejavil efekt ukončenia zlúčenia ViaPVT a Slovanetu a celkový výsledok hospodárenia pred zdanením v danom období dosiahol hodnotu 3 mil. Sk. Produktivita práce stúpla oproti minulému roku o viac ako 10 %. Slovanet sa tak svojím kladným hospodárskym výsledkom za uplynulý rok stal výnimkou v segmente internetových služieb, kde väčšina firiem dlhodobo vykazuje straty.

Sme potešení pozitívnymi hospodárskymi výsledkami, ktoré okrem dobrých obchodov v roku 2003 ovplyvnilo aj ukončenie fúzie pôvodných firiem,” hovorí Peter Koždoň, generálny riaditeľ Slovanetu. “Dnešná stabilita našej spoločnosti je odrazom racionálnych investícií v minulých rokoch, kontinuálneho prispôsobovania portfólia produktov požiadavkám klientov, ale najmä pokračujúcej dôvery veľkého počtu stredných a veľkých spoločností v služby Slovanetu. Práve preto stojíme už niekoľko rokov po sebe na vrchole rebríčka poskytovateľov internetových služieb na Slovensku,” dodáva P. Koždoň.

Slovanet v roku 2003 zaznamenal kontinuálny rast zisku a stabilitu spoločnosti. Tento výsledok bol dosiahnutý vďaka viacerým produktovým inováciám, najmä zavedeniu ADSL a úpravám cien najpredávanejších typov pripojenia. K medziročnému vzostupu ziskov prispeli aj pozitívne reakcie klientov na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb, ktoré zapríčinili silný nárast v oblasti predaja internetového pripojenia pre domácnosti a menšie firmy. Slovanet v poslednom období výrazne investoval do technologického rozvoja a preto v najbližšom roku očakáva ešte výraznejšie zhodnotenie aktív spoločnosti.