O nás

Tlačové správy

Bratislava 15.05.2008

Slovanet reorganizoval, má nové personálne posily

Bratislava, 15. máj 2008 – Slovanet personálne posilňuje. Vzhľadom na to, že v najbližších rokoch bude spoločnosť významne narastať, rozširuje svoje tímy o ďalších špičkových ľudí. Slovanet zároveň prispôsobuje organizačnú štruktúru tak, aby čo najefektívnejšie dosiahol ciele svojej expanzívnej stratégie.
V rámci aktuálnych organizačných zmien Slovanet zlúčením štyroch pôvodných útvarov vytvoril nový úsek prevádzky, ktorý v sebe zahŕňa oblasti telekomunikačných sietí a technológií, informačných technológií, logistiky a vzťahov s prevádzkovateľmi. Do funkcie prevádzkového riaditeľa nastúpil Martin Zamba. Pred nástupom do Slovanetu zastával významné manažérske funkcie v spoločnosti Dell. Má skúsenosti s procesným riadením a tiež riadením medzinárodných projektov a tímov. V pozícii Service Delivery Manager pre región Beneluxu, strednej a severnej Európy zodpovedal za globálnych a regionálnych partnerov v 13 krajinách. Vo funkcii Manager for EMEA Field Delivery Programmes zase zodpovedal za projektový a programový manažment v oblasti servisných partnerov na trhoch celého regiónu Európy, Stredného východu a Afriky.
Slovanet v blízkej budúcnosti až niekoľkonásobne zvýši počet svojich zákazníkov. S novými cieľmi prišla aj nová koncepcia predaja retailovým zákazníkom. Slovanet postupne buduje štruktúru predaja úzko špecializovaného práve na tento segment. Riaditeľkou retailového predaja sa stala Melánia Baroková. Dlhoročne pôsobila v bankovníctve, vo viacerých manažérskych pozíciách, naposledy v ČSOB ako riaditeľka pre podporu pobočkovej siete a projektový manažment. Do Slovanetu si so sebou prináša bohaté skúsenosti s retailovým segmentom.