O nás

Tlačové správy

Bratislava 24.11.2009

Slovanet rastie vďaka akvizíciám

Bratislava 24. november 2009 – Telekomunikačný operátor Slovanet dosiahol k tretiemu kvartálu 2009 prevádzkový zisk (EBITDA) na úrovni 3,2 milióna eur, čo je medziročný nárast o 140 percent. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšil aj svoje tržby o 11 percent na 19,9 milióna eur.
„Miera rastu tržieb a prevádzkového zisku je spôsobená najmä našou výraznou akvizičnou a investičnou činnosťou z posledných dvoch rokov. Aj s prihliadnutím na súčasné obdobie recesie sme s ňou spokojní, potvrdzuje očakávaný trend,“ komentuje hospodárenie Slovanetu výkonný riaditeľ Peter Máčaj. V ďalšom období spoločnosť očakáva nárast výnosov z vlastnej infraštruktúry, do ktorej aj naďalej smeruje výrazné investičné prostriedky. „Teraz sa ešte intenzívnejšie zameriame na zvyšovanie podielu služieb poskytovaných prostredníctvom vlastnej siete na celkovom obrate,“ dodáva Máčaj.
Slovanet investoval od začiatku roka 2,6 milióna eur, do konca roka túto investíciu plánuje navýšiť nad úroveň 3 miliónov eur. Investície smeruje najmä do technologického vylepšovania vlastnej optickej a rádiovej infraštruktúry, ktorá postupne prinesie čoraz výraznejšiu redukciu prevádzkových nákladov. Vlastná infraštruktúra je prostriedkom na poskytovanie profesionálnych a spoľahlivých služieb pre firemných a korporátnych zákazníkov, pomocou nej operátor zároveň čoraz viac záujemcom na trhu domácností sprístupňuje kombinácie internetových, televíznych a telefónnych služieb (tzv. tripleplay), po ktorých dopyt silnie.
Slovanet dosiahol k tretiemu kvartálu 2009 výnosy z poskytovanie širokopásmového internetu pre domácich i firemných zákazníkov na úrovni 4,2 milióna eur, čo je medziročný nárast o 6 percent. Špecializované dátové služby pre firemnú klientelu (virtuálne privátne siete) s 21 percentným nárastom priniesli tržby v hodnote 7,8 milióna eur. V uvedenom období dosiahol Slovanet čistý zisk 300 tisíc eur.
Poznámka: Uvedené hospodárske výsledky sú konsolidované za celú skupinu Slovanet vrátane dcérskych spoločností (zlúčené: BrNet, CATV Tekov, Kryha, Micronet, nezlúčené: AmiTel, Robur), účtovná metodika skupiny Asseco je založená na štandarde IFRS.