O nás

Tlačové správy

Bratislava 19.05.2005

Slovanet požiadal o pridelenie frekvenčného pásma 3,5 GHz

Bratislava, 19. máj 2005 – Spoločnosť Slovanet dnes doručila Telekomunikačnému úradu žiadosť o pridelenie frekvencií v pásme 3,5 GHz. Prevádzkovaním verejnej bezdrôtovej prístupovej siete v tomto frekvenčnom pásme má Slovanet v úmysle rozšíriť prístup k širokopásmovému internetu koncovým užívateľom, priniesť zníženie cien za internetové pripojenie a prostredníctvom technológie FWA poskytovať aj hlasové služby.
„Naša spoločnosť už niekoľko rokov aktívne prispieva k znižovaniu cien internetových služieb a je výrazným akcelerátom celého internetového trhu. Okrem toho, že zvyšuje dostupnosť, rýchlosť a kvalitu služieb, neustále prináša technologické inovácie a poskytuje stále nové služby,“hovorí Peter Máčaj, výkonný riaditeľ Slovanetu“Myslíme si, že sme vhodným kandidátom na pridelenie frekvencie, lebo našou činnosťou vytvárame konkurenčné prostredie na trhu a dosahujeme merateľné výsledky,“dodáva P. Máčaj.
Schopnosť Slovanetu prospešne využiť alternatívne technológie potvrdzujú aj výsledky jeho programu internetizácie vidieka s názvom „Internet u nás“. V rámci neho doteraz pripojil k internetu už viac ako 40 obcí a menších miest, ktoré dovtedy nemali inú možnosť pokrytia lacným a vysokorýchlostným internetom, pričom do konca roka plánuje tento počet zdvojnásobiť. Slovanet chce licencované pásmo využiť na ďalšie zvýšenie penetrácie širokopásmového pripojenia na vidiek a do prímestských oblastí. Pri poskytovaní služieb sa postupne zameria na všetky trhové segmenty. Nové produkty Slovanetu budú určené najmä malým a stredným podnikom, štátnemu sektoru a v budúcnosti aj domácnostiam.