O nás

Tlačové správy

Bratislava 17.12.2004

Slovanet poskytol zľavy klientom vysokorýchlostného internetu

Bratislava, 17. december 2004 – Najväčší alternatívny poskytovateľ internetu poskytol zľavu a bonus všetkým svojim užívateľom DSL služieb ako náhradu za výpadky, ktoré boli spôsobené nepostačujúcim zariadením spoločnosti Slovak Telecom. V prípade dátovo meraných produktov bol každému užívateľovi priznaný bonus, s ktorým môžu v  mesiaci december preniesť väčší objem dát ako majú predplatený. Všetkým zákazníkom dátovo neobmedzených DSL služieb, ktorí mohli zaznamenať výpadky zavinené ST, Slovanet znížil mesačný paušál za mesiac november.

Slovanet informoval o výpadkoch DSL služby ISP Gate ST v priebehu novembra niekoľkokrát. V záujme zabezpečenia kvality služieb na vlastné náklady doplnil preťažené zariadenie Slovak Telecomu o svoju technológiu, vďaka čomu poskytuje DSL služby opäť na štandardnej úrovni. Slovanet naďalej pokračuje v rokovaniach s ST, s cieľom zabezpečiť dodržiavanie technických podmienok zo strany ST, ktoré vyplývajú z veľkoobchodnej zmluvy.