O nás

Tlačové správy

Bratislava 10.11.2004

Slovanet pomáha znižovať počet obetí vírusov a spamov

Bratislava, 10. november 2004 – Začiatkom septembra Slovanet oficiálne spustil do prevádzky bezplatné voliteľné služby ochrany elektronickej pošty pred nevyžiadanými správami a vírusmi. Od tohto obdobia sa antivírusovým a antispamovým softvérom podarilo zabezpečiť ochranu pred nevyžiadanými správami, ktoré tvoria viac ako 50% e-mailov. Zachytených bolo takmer 100 000 správ infikovaných vírusom u užívateľov, ktorí si ochranné služby aktivovali. „Podľa odhadov však za toto obdobie prešlo asi 1,2 milióna e-mailov infikovaných vírusom na  e-mailové kontá užívateľov, ktorí nemali aktivované ochranné služby Slovanetu“, uvádza Dušan Slivoň, projektový manažér Slovanetu pre  antispamové a antivírusové služby. „Ochrana pred počítačovými vírusmi je komplexný problém, ktorý vyžaduje zodpovedný prístup. Užívatelia by preto nemali zanedbávať vírusové nebezpečenstvo a využiť všetky dostupné metódy, ako takejto situácii predísť“, dodáva D. Slivoň.

Počítačové vírusy a spam predstavujú v dnešnej dobe nezanedbateľné nebezpečenstvo a negatívne ovplyvňujú efektivitu používania internetových služieb. Ich obeťami sa stávajú všetci užívatelia elektronickej pošty a internetu. Ponukou antivírusových a antispamových služieb Slovanet zareagoval na vzrastajúce riziká elektronickej komunikácie. Služby poskytuje bezplatne všetkým existujúcim aj novým zákazníkom, ktorí majú zriadenú e-mailovú schránku na poštovom serveri Slovanetu. Bezpečnostné systémy Slovanetu denne skontrolujú viac ako 34 tisíc e-mailov a zadržia až 1600 správ infikovaných vírusom. Od spustenia do prevádzky si antivírusové a antispamové služby aktivovalo viac ako 3 tisíc zákazníkov.