O nás

Tlačové správy

Bratislava 19.12.2002

Slovanet podporuje informatizáciu reálnymi krokmi

Bratislava, 19. december 2002 – Jedným z nedostatkov je nízka úroveň informovanosti spoločnosti o problémoch z oblasti informačných technológií. Slovanet sa snaží prispieť k ich odbúraniu prostredníctvom partnerstva s rôznymi odbornými konferenciami a seminármi, zameranými najmä na reálne nasadzovanie IT v praxi a problematiku dátovej bezpečnosti. V októbri Slovanet dokonca zorganizoval vlastný seminár Firemné komunikačné služby na začiatku tisícročia, na ktorom odzneli technicky, ale aj manažérsky zamerané prednášky odborníkov spoločnosti. Jeho súčasťou bola aj panelová diskusia o liberalizácii telekomunikačného trhu za účasti predsedu českej Asociácie prevádzkovateľov verejných telekomunikačných sietí ing. Svatoslava Nováka a predsedu ATO Ing. Vladimíra Ondroviča.
“V rámci svojich možností sa snažíme o zvýšenie počtu užívateľov internetu a celkové zlepšenie stavu informatizácie na Slovensku. Nejde pritom len o náš súkromný záujem – tieto podporné aktivity prinášajú prospech celej spoločnosti,” vysvetľuje Peter Koždoň, generálny riaditeľ spoločnosti. “V budúcom roku uvažujeme o realizácii uceleného programu, kde chceme konkrétnymi krokmi prispieť k rozšíreniu internetu v rôznych sférach spoločnosti, ktoré boli doteraz zanedbávané,” dopĺňa P. Koždoň.
Zo strany Slovanetu nejde len o prázdne vyhlásenia. Ako dôkaz môžu slúžiť niektoré priame kroky, ktoré už boli vykonané v priebehu tohto roka. Súčasné podporné aktivity sa týkajú napríklad firiem a domácností, využívajúcich dial up pripojenie do internetu. Dlhoročným užívateľom neobmedzeného pripojenia Slovanet zaslal darček – predplatenú kartu Rozbaľ.to! alebo NaEX, ktoré slúžia nielen na pripojenie do internetu, ale aj telefonovanie do zahraničia prostredníctvom technológie prenosu hlasu cez dátové siete.
Slovanet chce motivovať aj prvoužívateľov internetu a pomôcť tým, ktorí po skončení poskytovania bezplatného internetu stratili možnosť takéhoto prístupu na internet. V novembri preto obnovil akciu, v ktorej každý nový užívateľ predplatených kariet Rozbaľ.to! a NaEX pri aktivácii do konca roku získa bonus v hodnote 100,- Sk. Slovanet sa tiež snaží zvýšiť záujem o platby prostredníctvom internetu – pri tento spôsobe dobitia kreditu užívateľ získa špeciálny bonus 10 %.