O nás

Tlačové správy

Bratislava 18.05.2007

Slovanet podal Generálnej prokuratúre podnet voči konaniu Protimonopolného úradu SR

Bratislava, 18. máj 2007 – Po dôkladnej právnej analýze zaslal Slovanet Generálnej prokuratúre SR podnet na preskúmanie zákonnosti postupu Protimonopolného úradu SR (PMÚ). Slovanet zásadne nesúhlasí so závermi PMÚ, ktorými v apríli zastavil šetrenie týkajúce sa odmietnutia prístupu alternatívnych operátorov k unikátnemu zariadeniu Slovak Telekomu (ST) – telekomunikačnej sieti s technológiou ADSL2+, ku ktorej má prístup iba Telekom.
Podľa Slovanetu sa PMÚ neoprávnene zriekol povinnosti prešetriť možné zneužitie dominantného postavenia spoločnosťou ST. Odvolal sa totiž na to, že predseda Telekomunikačného úradu neskôr rozhodol o rozklade vo veci veľkoobchodného trhu širokopásmového prístupu, a tak PMÚ šetrenie zo svojej strany ukončil. „Sme presvedčení, že takýto postup PMÚ je nezákonný, čo dokladajú jednak výroky Najvyššieho súdu SR, rozhodnutia Európskej komisie v porovnateľných prípadoch, ale je absurdné, že dokonca aj predchádzajúce rozhodnutia samotného PMÚ,“ vysvetľuje právnik Slovanetu Michal Tupý.
Kuriózne tiež je, že PMÚ vo svojom rozhodnutí z roku 2003 akoby dopredu odhadol budúce správanie sa Telekomu keď uviedol, že všetky technológie, ktoré digitalizujú dátové prenosy na súčasných metalických telefónnych linkách, by mali byť ostatným operátorom na trhu sprístupňované rovnakým spôsobom ako technológia ADSL.
Navyše, Slovanet v podnete upozorňuje, že PMÚ nesprávne interpretoval jasne formulovanú podstatu podania a vyjadril sa k úplne inej veci, ako od neho operátor žiadal. Dátovú sieť s jedinečnými parametrami má v súčasnosti k dispozícii len ST a Slovanet tvrdí, že odmietaním prístupu k technológii ADSL2+ Telekom vylučuje ostatných providerov z predaja vlastných nových služieb. To znamená absenciu konkurencie v oblasti služieb, čo následne znemožňuje znižovanie ich cien.