O nás

Tlačové správy

Bratislava 06.02.2003

Slovanet oznámil ukončenie fúzie s ViaPVT

Bratislava, 6. február 2003 – Zlúčenie spoločností Slovanet a ViaPVT, tvoriacich slovenskú časť holandského SlovaNet Holding, B.V., prebehlo na základe rozhodnutia ich spoločného akcionára zo dňa 18.12.2002 a Zmluvy o zlúčení oboch spoločností schválenej toho istého dňa.

Pôvodná spoločnosť Slovanet, a.s., Trenčín bola rozhodnutím akcionára ku dňu 31.12.2002 zrušená bez likvidácie a zlúčená so spoločnosťou ViaPVT, a.s. Zároveň so zlúčením však bola ViaPVT, a.s. premenovaná na Slovanet, a.s. Výsledná spoločnosť má teda znaky oboch pôvodných – meno “pôvodného” Slovanetu a všetky ostatné údaje spoločnosti ViaPVT. Vďaka takémuto riešeniu je prípad zaujímavý aj z právneho hľadiska – zlúčenie tohto typu nie je bežné, v SR ide o jeden z prvých prípadov.

“Právna účinnosť zlúčenia nastane až dňom jeho zápisu do obchodného registra, ktorý očakávame v priebehu marca. Vtedy pôvodná spoločnosť Slovanet, a.s., Trenčín zanikne bez likvidácie a jej imanie prejde na jej právneho nástupcu – “novú” spoločnosť Slovanet, a.s. so sídlom v Bratislave. Slovanet, a.s., Bratislava zároveň preberie všetky záväzky a pohľadávky zlúčených firiem,” vysvetľuje Peter Koždoň, generálny riaditeľ spoločnosti. Právne úkony oboch spoločností sú však už od 1. januára považované za úkony nástupníckej spoločnosti Slovanet, a.s., Bratislava.

Definitívne ukončenie zlučovania posilní stabilitu a pozíciu Slovanetu na trhu komunikačných služieb, a zároveň je podnetom pre ďalšie zvyšovanie kvality služieb a posilnenie spolupráce s obchodnými partnermi. Spojenými silami plánujú spoločnosti rozšíriť portfólio služieb v oblasti vysokorýchlostného prístupu na internet, dátovej bezpečnosti a  hlasovej komunikácie a tým pokryť celé spektrum telekomunikačných služieb.

* Podľa Trend Top IT 2002