O nás

Tlačové správy

Bratislava 24.04.2008

Slovanet nasadil nový monitorovací systém na dohľad nad sieťou

Bratislava, 24. apríl 2008 – Slovanet nasadil do prevádzky nový systém na monitorovanie siete. Systém CA Spectrum umožňuje nepretržitý dohľad nad celou komunikačnou infraštruktúrou a poskytovanými dátovo-komunikačnými službami. Dohľadový softvér sleduje jednotlivé uzly siete Slovanetu, funkčnosť dátových liniek, poukazuje na problematické miesta, ale poskytuje aj detailné informácie o uzloch, ako je napríklad zoznam zariadení, ktoré sú na ňom použité.
„Zámerom projektu bolo ďalšie zvýšenie kvality v diagnostike siete, ktoré vďaka sofistikovaným nástrojom zabezpečí efektívny dohľad nad komunikačnou infraštruktúrou v reálnom čase, zefektívni proces problem managementu a prinesie možnosť rýchlejšie odstrániť prípadné neštandardné technické situácie,“ približuje Ján Gallo, vedúci oddelenia produkčných systémov a podpory IT v Slovanete.
Dohľadový systém CA Spectrum využíva moderné technológie, vďaka ktorým umožňuje proaktívne poukázať na problémy v infraštruktúre. Automaticky identifikuje prvotnú príčinu problémov, kvalitnou diagnostikou tak zabezpečuje vysoký štandard služieb pre svojich klientov a minimalizuje riziko výkyvu dohodnutých parametrov.
CA je popredný dodávateľ Enterprise IT Management softvéru. Ešte koncom minulého roka Slovanet aplikoval dohľadový systém na kostrovú sieť, v súčasnosti do systému postupne zahŕňa svoje prístupové siete.